Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hà Tây Quê Lụa

Cuộn trang

(Nhịp 3/4) 
Bóng [Dm]chiếc thoi đưa ánh mắt long lanh 
Trời đất Hà Tây tay em dệt [Eb]lụa 
Sữa [Bb]trắng Ba Vì, thóc vàng khu [Cm]Cháy 
Hồn [Gm]thơ Nguyễn [Dm]Trãi dệt thành [F]vần 
Sông Tích sông [Dm7]Đà giăng lụa mênh [Gm]mông 
 
(Nhịp 2/4) 
[Bb]Đan Phượng ơi! Quê hương người gái [Gm]đảm 
Đồng hợp tác xanh [Cm]tươi cấy cầy thẳng [Dm]tắp 
Anh phi [Eb]công bàng hoàng ngỡ [Gm]mình bay trên gấm [Bb]vóc 
 
[Gm]Tây ! Cửa ngõ Thủ [F]Đô! 
Áo giáp chở [Cm]che ngàn năm bền [D7]vững 
Ngăn bầy giặc [Dm7]Mỹ vẩn đục bầu [Gm]trời 
Hà Tây ! Vọng gác Thủ [F]Đô! 
Cô gái Suối [Cm]Hai chàng trai Cầu [D7]Giẽ 
Giữ lấy màu xanh [Dm7]biếc cho tấm lụa thanh [Gm]thiên 
[Gm]Tây...