1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hà Tĩnh mình thương

Cuộn trang

Gửi Hà Tĩnh [Em] mình [Am] răng mà thương, mà [Em] nhớ Khi tôi ấu [Am] thơ, gió bụi cát bay Lẫn trong sữa thơm, mẹ nuôi tôi [G] lớn [Em] Ơi Hà Tĩnh [Am] mình, đường về có [Em] nhớ [Am] Trời chang chang [Em] nắng, ai quàng áo tơi Cho ta thương [D] nhau, mồ hôi chát [Bm] mặn Cho ta thương [D] nhau vầng trăng không lẻ [Em] bạn ĐK 1: Đứt ruột nhớ [A] mong Giờ [Em] về ta ngược sông [D] Lam Đi [Am] trên con đò thuở [G] nhỏ Mai [D] mốt chân em còn vương bụi [Bm] phấn Tóc [B7] xanh buông mây trong gió [Em] chiều Nghe [A] câu đò đưa mát [Em] ngọt Giọng [A] quê nôn nao vang ráng chiều Biển [Bm] sông bao năm bỗng rứt [B7] ruột Cho quê [A] mình gạo trắng nước [Em] trong Hà Tĩnh [Am] ơi! Quê mình thương [B7] Như núi Hồng, sông Lam [Em] Sông cứ chảy trong [D] ta, núi cứ lớn trong [B7] ta Trăm năm muối [Em] mặn, gừng cay hỡi [B7] người Dù nghìn trùng cách xa, ta vẫn nhớ thương nhau Hà Tĩnh mình [Em] ơi! ĐK 2: Đứt ruột nhớ [A] mong Núi [Em] Hồng bốn mùa thơm [D] reo Thơ [An] ai vẫn còn trong cuộc [Em] đời Dẫu [D] xưa trông mong thời gian mòn [Bm] lối Vẫn nguyên nơi [B7] đây bao nếp [Em] nhà Dân [A] tôi ngàn năm khó [Em] nhọc Mà [A] sống chắt chiu câu nghĩa tình Biết [Bm] khi mô trong, khi mô [B7] đục Răng là [A] nhục, là vinh hỡi [Em] ai! Hà Tĩnh [D] ơi! Quê mình thương [B7] Như núi Hồng, sông Lam [Em] Sông cứ chảy trong [D] ta, núi cứ lớn trong [B7] ta. Đi xa lại muốn [Em] về, khổ đau càng muốn [B7] về Về tìm mẹ ấp yêu, Ơi thương biết bao nhiêu, Hà Tĩnh mình [Em] ơi

Video hướng dẫn