highlight chords
Gửi Hà Tĩnh [Em] mình
[Am] răng mà thương, mà [Em] nhớ
Khi tôi ấu [Am] thơ, gió bụi cát bay
Lẫn trong sữa thơm, mẹ nuôi tôi [G] lớn
[Em] Ơi Hà Tĩnh [Am] mình, đường về có [Em] nhớ 
[Am] Trời chang chang [Em] nắng, ai quàng áo tơi 
Cho ta thương [D] nhau, mồ hôi chát [Bm] mặn
Cho ta thương [D] nhau vầng trăng không lẻ [Em] bạn 
ĐK 1: Đứt ruột nhớ [A] mong 
Giờ [Em] về ta ngược sông [D] Lam
Đi [Am] trên con đò thuở [G] nhỏ 
Mai [D] mốt chân em còn vương bụi [Bm] phấn
Tóc [B7] xanh buông mây trong gió [Em] chiều
Nghe [A] câu đò đưa mát [Em] ngọt
Giọng [A] quê nôn nao vang ráng chiều
Biển [Bm] sông bao năm bỗng rứt [B7] ruột
Cho quê [A] mình gạo trắng nước [Em] trong
Hà Tĩnh [Am] ơi! Quê mình thương 
[B7] Như núi Hồng, sông Lam 
[Em] Sông cứ chảy trong [D] ta, núi cứ lớn trong [B7] ta
Trăm năm muối [Em] mặn, gừng cay hỡi [B7] người
Dù nghìn trùng cách xa, ta vẫn nhớ thương nhau Hà Tĩnh mình [Em] ơi! 
ĐK 2: Đứt ruột nhớ [A] mong 
Núi [Em] Hồng bốn mùa thơm [D] reo
Thơ [An] ai vẫn còn trong cuộc [Em] đời
Dẫu [D] xưa trông mong thời gian mòn [Bm] lối
Vẫn nguyên nơi [B7] đây bao nếp [Em] nhà
Dân [A] tôi ngàn năm khó [Em] nhọc
Mà [A] sống chắt chiu câu nghĩa tình 
Biết [Bm] khi mô trong, khi mô [B7] đục
Răng là [A] nhục, là vinh hỡi [Em] ai!
Hà Tĩnh [D] ơi! Quê mình thương 
[B7] Như núi Hồng, sông Lam 
[Em] Sông cứ chảy trong [D] ta, núi cứ lớn trong [B7] ta.
Đi xa lại muốn [Em] về, khổ đau càng muốn [B7] về
Về tìm mẹ ấp yêu, Ơi thương biết bao nhiêu, Hà Tĩnh mình [Em] ơi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hà Tĩnh mình thương

An Thuyên
Gửi Hà Tĩnh [Em] mình
[Am] răng mà thương, mà [Em] nhớ
Khi tôi ấu [Am] thơ, gió bụi cát bay
Lẫn trong sữa thơm, mẹ nuôi tôi [G] lớn
[Em] Ơi Hà Tĩnh [Am] mình, đường về có [Em] nhớ 
[Am] Trời chang chang [Em] nắng, ai quàng áo tơi 
Cho ta thương [D] nhau, mồ hôi chát [Bm] mặn
Cho ta thương [D] nhau vầng trăng không lẻ [Em] bạn 
ĐK 1: Đứt ruột nhớ [A] mong 
Giờ [Em] về ta ngược sông [D] Lam
Đi [Am] trên con đò thuở [G] nhỏ 
Mai [D] mốt chân em còn vương bụi [Bm] phấn
Tóc [B7] xanh buông mây trong gió [Em] chiều
Nghe [A] câu đò đưa mát [Em] ngọt
Giọng [A] quê nôn nao vang ráng chiều
Biển [Bm] sông bao năm bỗng rứt [B7] ruột
Cho quê [A] mình gạo trắng nước [Em] trong
Hà Tĩnh [Am] ơi! Quê mình thương 
[B7] Như núi Hồng, sông Lam 
[Em] Sông cứ chảy trong [D] ta, núi cứ lớn trong [B7] ta
Trăm năm muối [Em] mặn, gừng cay hỡi [B7] người
Dù nghìn trùng cách xa, ta vẫn nhớ thương nhau Hà Tĩnh mình [Em] ơi! 
ĐK 2: Đứt ruột nhớ [A] mong 
Núi [Em] Hồng bốn mùa thơm [D] reo
Thơ [An] ai vẫn còn trong cuộc [Em] đời
Dẫu [D] xưa trông mong thời gian mòn [Bm] lối
Vẫn nguyên nơi [B7] đây bao nếp [Em] nhà
Dân [A] tôi ngàn năm khó [Em] nhọc
Mà [A] sống chắt chiu câu nghĩa tình 
Biết [Bm] khi mô trong, khi mô [B7] đục
Răng là [A] nhục, là vinh hỡi [Em] ai!
Hà Tĩnh [D] ơi! Quê mình thương 
[B7] Như núi Hồng, sông Lam 
[Em] Sông cứ chảy trong [D] ta, núi cứ lớn trong [B7] ta.
Đi xa lại muốn [Em] về, khổ đau càng muốn [B7] về
Về tìm mẹ ấp yêu, Ơi thương biết bao nhiêu, Hà Tĩnh mình [Em] ơi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com