Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạ trắng

Cuộn trang

1. Gọi [Am] nắng, trên vai em gầy đường xa áo [Dm] bay Nắng qua mắt buồn , lòng hoa bướm [E7] say Lối em đi [Am] về trời không có [Dm] mây Đường đi suốt [E7] mùa nắng lên thắp [C] đầy 2. Gọi [Am] nắng, cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng [Dm] bay Cho tay em dài gầy thêm nắng [E7] mai Bước chân em [Am] về nào anh có [Dm] hay Gọi em cho [E7] nắng chết trên sông [Am] dài. ĐK: Thôi xin ơn [Dm] đời trong cơn mê này gọi mùa thu [Am] tới Tôi đưa em [E7] về chân em bước nhẹ trời buồn gió [Am] cao Đời xin có [Dm] nhau dài cho mãi sau nắng không gọi [Am] sầu Áo xưa dù [C] nhàu cũng xin bạc [E7] đầu gọi mãi tên [Am] nhau 3. Gọi [Am] nắng, cho tóc em cài loài hoa nắng [Dm] rơi Nắng đưa em về miền cao gió [E7] bay Áo em bây [Am] giờ mờ xa nẻo [Dm] mây Gọi tên em [E7] mãi suốt cơn mê [Am] này.