1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai bờ cách biệt

Cuộn trang

1. Buồn [Dm] sao con nước chia đôi [G] dòng Chiều nào hai đứa thiết tha mặn nồng có [Dm] đôi Hỏi làm sao [G] quên dòng sông bên lở bên [F] bồi Chiều nào hai [C] đứa anh ngóng nhìn bên lở em [A7] trông. 2. Mù [Dm] u, con bướm kia xa [G] cành Lời ru chan chứa tiễn đưa người đừng nhớ [Dm] mong Đành lòng sao [G] ai để tôi trông đứng trông [F] ngồi Em đã theo [G] chồng [A7] về nơi ấy xa [Dm] xăm. ĐK: Chia hai đôi [Dm] bờ tình [G] ta xa cách người [Dm] ơi Chia hai đôi [C] bờ anh buồn bên đó ngẩn [A7] ngơ Nặng lòng mà [G] chi đừng thương tiếc nữa hỡi [F] người Hỏi làm sao [C] quên bến [A7] xưa lỡ nhịp hẹn [Dm] hò. Mất nhau trong [Dm] đời mình [G] anh thương nhớ mà [Dm] thôi Mai xa nhau [C] rồi từ đây mỗi đứa mỗi [A7] nơi Biết làm sao [G] đây nhìn em lần cuối trong [F] đời Mai xa nhau [C] rồi duyên [A7] đầu trả lại người [Dm] thôi. 3. Chiều [Dm] nay anh đứng bên kia [G] nhìn Nhìn em cất bước sang ngang một chiều tiễn [Dm] đưa Gạt lệ chia [G] ly tình xưa đã lỡ duyên [F] rồi Em đã theo [G] chồng anh [A7] đừng thương sâu mà [Dm] chi.

Video hướng dẫn