1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai cái ly bằng nhau

Cuộn trang

Intro: [Bm] [A] [G] [A] [Bm] [A] [E] x2 1. Hai cái ly bằng [Bm] nhau [A] [G] Không ly nào cao không ly nào [D] lùn Ly thấp có [A] cao Không ly nào cao không ly nào [F#7] thấp Ly nào thấp ta bán ve [Bm] chai [A] [E] 2. Hai cái chai bằng [Bm] nhau [A] [G] Không chai nào cao không chai nào [D] lùn Chai thấp có [A] cao Không chai nào cao không chai nào [F#7] thấp Chai nào thấp ta bán luôn [Bm] ly 3. Tôi với anh bằng [Bm] nhau [A] [G] Không người nào thấp không người nào [D] say Anh cao anh đi xa [A] hơn Cùng tôi đi lại một [F#7] chiếc Một chiếc máy bay mà [Bm] thôi [Bm] [A] [G] [A] [Bm] [A] [Bm] x2 4. Con với ba bằng [Bm] nhau [A] [G] Không thằng nào cao không thằng nào [D] lùn Ba thấp con [A] cao Không thằng nào cao không thằng nào [F#7] thấp Thằng nào thấp cứ ra mặt [Bm] con.

Video hướng dẫn