highlight chords
[G]Bi ết làm gì, khi [D]c ó 2 người yêu mình
Nỡ [Em]s ao đành em [Bm]khô ng muốn ai đau
Vì [C]ai cũng tốt, [Bm]cũ ng yêu [Em]em thật lòng
[Am]Cũng khiến cho [D]em thầm yêu
Thế [G]g ian này đâu [D]thi ếu người để yêu
[Em]Cớ sao lòng [Bm]tôi chỉ biết yêu em?
[C]Mà đâu nào có [Bm]anh, tôi [Em]đây cũng vậy
[Am]Tr ót lỡ [D]yê u [G]chung 1 người.
[G]C ớ sao từng người [Em]kh ông đến lúc cô đơn trước kia
Thì [C]gi ờ đây [D]em phải [G]đ âu bận lòng,
[C]Y êu ai và quên [G]khi đứng giữa 2 người,
[C]T hật lòng em [D]không biết phải làm sao?!
[G]N ếu em là 1 ai [Em]khác, nếu như không có anh
Thì [C]2 ta [D]đâu có ai [G]b uồn phiền.
[C]Ch ung nhau lời yêu [G]thương, chung nhau nỗi giần hờn,
[C]Giờ thì chẳng có ai [D]đ ược chi.
[G]C ớ sao từng người [Em]khô ng đến lúc cô đơn trước kia,
Thì [C]g iờ đây [D]em phải [G]đâ u bận lòng.
[C]Th ôi em đành ra đi [G]để khỏi thấy ai buồn
[C]Để không ai mang [D]nỗ i hờn ghen.
[G]Sao không là 1 ai [Em]khác, nếu như không có em
Thì [C]cả ba [D]đâ u có [G]ai muộn phiền.
[C]Bao nhiêu lời yêu thương, [G]bao mơ ước hôm nào
[C]Giờ còn lại [D]n ỗi đau [G]củ a 3 người.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai Cộng Một Bằng Không

Nguyễn Hoài Anh
[G]Bi ết làm gì, khi [D]c ó 2 người yêu mình
Nỡ [Em]s ao đành em [Bm]khô ng muốn ai đau
Vì [C]ai cũng tốt, [Bm]cũ ng yêu [Em]em thật lòng
[Am]Cũng khiến cho [D]em thầm yêu
Thế [G]g ian này đâu [D]thi ếu người để yêu
[Em]Cớ sao lòng [Bm]tôi chỉ biết yêu em?
[C]Mà đâu nào có [Bm]anh, tôi [Em]đây cũng vậy
[Am]Tr ót lỡ [D]yê u [G]chung 1 người.
[G]C ớ sao từng người [Em]kh ông đến lúc cô đơn trước kia
Thì [C]gi ờ đây [D]em phải [G]đ âu bận lòng,
[C]Y êu ai và quên [G]khi đứng giữa 2 người,
[C]T hật lòng em [D]không biết phải làm sao?!
[G]N ếu em là 1 ai [Em]khác, nếu như không có anh
Thì [C]2 ta [D]đâu có ai [G]b uồn phiền.
[C]Ch ung nhau lời yêu [G]thương, chung nhau nỗi giần hờn,
[C]Giờ thì chẳng có ai [D]đ ược chi.
[G]C ớ sao từng người [Em]khô ng đến lúc cô đơn trước kia,
Thì [C]g iờ đây [D]em phải [G]đâ u bận lòng.
[C]Th ôi em đành ra đi [G]để khỏi thấy ai buồn
[C]Để không ai mang [D]nỗ i hờn ghen.
[G]Sao không là 1 ai [Em]khác, nếu như không có em
Thì [C]cả ba [D]đâ u có [G]ai muộn phiền.
[C]Bao nhiêu lời yêu thương, [G]bao mơ ước hôm nào
[C]Giờ còn lại [D]n ỗi đau [G]củ a 3 người.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com