1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai Cộng Một Bằng Không

Cuộn trang

[G]Bi ết làm gì, khi [D]c ó 2 người yêu mình Nỡ [Em]s ao đành em [Bm]khô ng muốn ai đau Vì [C]ai cũng tốt, [Bm]cũ ng yêu [Em]em thật lòng [Am]Cũng khiến cho [D]em thầm yêu Thế [G]g ian này đâu [D]thi ếu người để yêu [Em]Cớ sao lòng [Bm]tôi chỉ biết yêu em? [C]Mà đâu nào có [Bm]anh, tôi [Em]đây cũng vậy [Am]Tr ót lỡ [D]yê u [G]chung 1 người. [G]C ớ sao từng người [Em]kh ông đến lúc cô đơn trước kia Thì [C]gi ờ đây [D]em phải [G]đ âu bận lòng, [C]Y êu ai và quên [G]khi đứng giữa 2 người, [C]T hật lòng em [D]không biết phải làm sao?! [G]N ếu em là 1 ai [Em]khác, nếu như không có anh Thì [C]2 ta [D]đâu có ai [G]b uồn phiền. [C]Ch ung nhau lời yêu [G]thương, chung nhau nỗi giần hờn, [C]Giờ thì chẳng có ai [D]đ ược chi. [G]C ớ sao từng người [Em]khô ng đến lúc cô đơn trước kia, Thì [C]g iờ đây [D]em phải [G]đâ u bận lòng. [C]Th ôi em đành ra đi [G]để khỏi thấy ai buồn [C]Để không ai mang [D]nỗ i hờn ghen. [G]Sao không là 1 ai [Em]khác, nếu như không có em Thì [C]cả ba [D]đâ u có [G]ai muộn phiền. [C]Bao nhiêu lời yêu thương, [G]bao mơ ước hôm nào [C]Giờ còn lại [D]n ỗi đau [G]củ a 3 người.

Video hướng dẫn