1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai đứa làm quen

Cuộn trang

1. Thư gửi không [Dm] tem, muốn xin làm [F] quen bắc cầu duyên hội [Dm] ý Cũng xin làm [F] quen biết được tên được [Dm] người Một ngày nên [F] nghĩa chuyến đò nên [A7] quen Đề [Dm] thắm thiết mối giây cảm [F] thông qua những khi gặp [Dm] gỡ Làm [Gm] quen nhau đó đây vuông [Dm] tròn Tình kết hai tâm [A7] hồn ngày ấy trao khăn [Dm] hồng 2. Trước lạ sau [Dm] quen biết qua họ [F] tên lúc hiểu nhau là [Dm] quý Quý đôi làn [F] môi với miệng xinh nụ [Dm] cười Một ngày thân [F] ái dẫu còn sơ [A7] giao Để [Dm] mãi mãi mến nhau về [F] sau quen với nhau dài [Dm] lâu Dòng [Gm] sông sâu dẫu bao nhiêu [Dm] cầu Đời có bao nhiêu [A7] sầu tình vẫn như ban [Dm] đầu. ĐK: Thích [F] nhau vì [Gm] nết mến [F] nhau vì [A7] tên Lúc gặp đầu [Dm] tiên rồi mình nên [F] quen Miếng [Gm] cau làm nghĩa lá [Dm] trầu khơi đầu Cho mình biết [A7] nhau đậm đà thắm sâu. Biết [F] nhau để [Gm] nhớ nhớ [F] nhau để [A7] thương Bắc nhịp cầu [Dm] duyên nhịp cầu giao [F] duyên Có [Gm] con đò vắng bến [Dm] đợi sông chờ Ta cùng sang [A7] ngang ta cùng sang [Dm] ngang. 3. Mái nhà bên [Dm] sông cuối năm trời [F] thay gió mùa đông lạnh [Dm] lẽo Áo may vừa [F] xong chúng mình in thiệp [Dm] hồng Thiệp hồng hai [F] đứa báo ngày vu [A7] quy Ngày [Dm] đó có tán che kiệu [F] hoa xe cuối đôi ngựa [Dm] trắng Và [Gm] cô dâu áo xanh bên [Dm] chồng Nhẹ bước lên kiệu [A7] hồng về bến yêu duyên [Dm] nồng.

Video hướng dẫn