1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai khía cạnh cuộc đời (Both sides now)

Cuộn trang

1. [F] Mây xây [Gm] lâu đài [Bb] trên cõi [F] trùng Nhẹ nhàng như [Am] bông chuyện [Bb] thành tơ [F] duyên Mây như tóc thần cuốn [Bb] trên màn [Gm] không Tôi [Bb] cho mây đẹp vô [C] cùng Nhưng [F] nay mây [Gm] thay màu [Bb] trên khắp [F] trùng Từng làn mây [Am] đen về [Bb] làm mưa [F] rơi Bao nhiêu những [Bb] điều tôi vẫn hằng [Gm] mơ Theo [Bb] mây tan về tít [C] mù Nay [F] tôi xin [Gm] nhìn mây [Bb] tới hai [F] lần Nhìn [Bb] thấp xa [F] gần, nhưng [Bb] vẫn cho [F] rằng Đám [Am] mây, đám [Bb] mây mong [F] lung ảo huyền Ôi [Bb] mây! ôi mây! ôi mây là [C] gì mây [F] hỡi 2. [F] Như bao [Gm] nhiêu chuyện [Bb] thần tiên [F] đẹp Này là yêu [Am] anh, này [Bb] là yêu [F] em Bao nhiêu mối [Bb] tình đến trong ngày [Gm] đêm Tôi [Bb] cho yêu là lâu [C] bền Nhưng [F] nay tôi [Gm] nghe chuyện [Bb] như bắt [F] đầu Từng người yêu [Am] nhau, từng [Bb] người xa [F] nhau Xa trong tiếng [Bb] cười, hay trong lời [Gm] than Yêu [Bb] đương, hay là chán [C] chường Nay [F] tôi xin [Gm] nhìn yêu [Bb] tới hai [F] chiều Dù [Bb] ít hay [F] nhiều nhưng [Bb] hết tin [F] vào Chữ [Am] yêu, chữ [Bb] yêu lung [F] linh ảo huyền Ôi [Bb] yêu! ôi yêu! ôi yêu là [C] gì, hỡi [F] yêu 3. [F] Lo âu [Gm] hay là [Bb] tự tin [F] nhiều Hoặc là hoang [Am] mang, hoặc [Bb] là tin [F] yêu Bao nhiêu khát [Bb] vọng bấy nhiêu chờ [Gm] mong Tôi [Bb] cho cõi đời dễ [C] dàng Nhưng [F] nay tôi [Gm] nghe đời [Bb] sao khác [F] thường Bạn bè hôm [Am] nay, bạn [Bb] bè hôm [F] mai Bao nhiêu tháng [Bb] ngày, bấy nhiêu đổi [Gm] thay Trong [Bb] tay nhưng rồi mất [C] hoài Nay [F] tôi xin [Gm] nhìn kiếp [Bb] sống hai [F] bề Đời [Bb] sống đi [F] về nhưng [Bb] sẽ ước [F] thề Sống [Am] như, sống [Bb] như giấc [F] mơ hiện về Sinh [Bb] ra sinh ra sinh ra làm [C] gì hỡi [F] ơi ----------------- 1. [F] Bows and [Gm] flows of [Bb] angel [F] hair And ice cream [Am] castles [Bb] in the [F] air And feather [Bb] canyons every-[Gm] where I've [Bb] looked at clouds that [C] way. But [F] now they [Gm] only [Bb] hide the [F] sun They rain and [Am] snow on [Bb] every-[F] one So many [Bb] things I might have [Gm] done But [Bb] clouds got in my [C] way I've [F] looked at [Gm] clouds from [Bb] both sides [F] now From [Bb] up and [F] down, and [Bb] still some-[F] how It's [Am] clouds' il-[Bb] lusions [F] I recall I [Bb] really don't know [C] clouds at [F] all 2. [F] Moons and [Gm] Junes and [Bb] Ferris [F] wheels The dizzy [Am] dancing [Bb] way you [F] feel When every [Bb] fairy [Gm] tale comes real I've [Bb] looked at love that [C] way. But [F] now it's [Gm] just a-[Bb] nother [F] show You leave them [Am] laughing [Bb] when you [F] go And if you [Bb] care, don't [Gm] let them know Don't [Bb] give yourself a-[C] way I've [F] looked at [Gm] love from [Bb] both sides [F] now From [Bb] win and [F] lose, and [Bb] still some-[F] how It's [Am] love's il-[Bb] lusions [F] I recall I [Bb] really don't know [C] love at [F] all 3. [F] Tears and [Gm] fears and [Bb] feeling [F] proud To say I [Am] love you, [Bb] right out [F] loud Dreams and [Am] schemes and [Gm] circus crowds I've [Bb] looked at life that [C] way. But [F] now all my [Gm] friends are [Bb] acting [F] strange They shake their [Am] heads, they [Bb] say I've [F] changed Well something's [Bb] lost, and [Gm] something's gained In [Bb] living every [C] day. I've [F] looked at [Gm] life from both sides [F] now From [Bb] win and [F] lose, and [Bb] still some-[F] how It's [Am] life's il-[Bb] lusions [F] I recall I [Bb] really don't know [C] life at [F] all.

Video hướng dẫn