1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Cuộn trang

1. Tôi đưa người [Em] đi bước chân hoa mộng vào [G] đời Một chiều nhẹ [Am] mưa bay thành [D] u buồn giăng [G] lối Pháo [Am] vương trên đường [C] dài mắt [D] em xanh màu [G] trời Hết [C] rồi ngày mai [B7] ơi Khi [Em] yêu nghe [G] mộng đẹp trong vòng [C] tay Có [Em] mấy ai [E7] ngờ chia tay là [Am] đây [D] Cánh buồm theo [G] lái Kỷ niệm đành buông [D] trôi nói chi lần [B7] cuối 2. Hôm nay bạn [Em] đi gót chân theo nhịp dạ [G] hành Tuổi đời vừa [Am] xanh như nụ [D] hoa nở thêm [G] cánh Đã [Am] phân ly một [C] lần tiễn [D] anh thêm một [G] lần Áo [C] đẹp màu chinh [B7] nhân Tôi [Em] anh, đôi [G] bạn đường ta dìu [C] nhau Anh [Em] đi tôi [E7] ở, mình vui được [Am] sao [D] Tiễn người yêu [G] trước Đến [C] giờ bạn đi [D] sau [B7] gãy thêm nhịp [Em] cầu ĐK: Không [D] gian tuy bao la mà đầy trời [G] mây Tâm [Em] tư khi duyên không tròn, tim nào [G] thấy Lối [Am] đi hôm nay hứa [C] hẹn tràn đầy Thế [Em] mà đời mình chỉ như bóng [Bm] mây Lầu [Am] không trăng soi, tình [C] xưa khôn nguôi Và [B7] trong tương lai chỉ là gió [Em] trôi 3. Đôi khi chợt [Em] nghe tiếng tâm tư vọng não [G] nề Ngược dòng thời [Am] gian đưa hồn [D] đi tìm quá [G] khứ Lúc [Am] môi không còn [C] mềm giấc [D] mơ không nẻo [G] tìm Bóng [C] ngả chiều hoang [B7] tím Nghe [Em] hơi sương [G] lạnh chỉ e trời [C] mưa Tay [Em] ôm kỷ [E7] niệm buồn đi vào [Am] thơ [D] Kiếp mình là [G] bến Tiễn [C] đoàn tàu trong [D] đêm [B7] bến hoang im [Em] lìm.

Video hướng dẫn