1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai Lúa cầu hôn

Cuộn trang

1. Bằng lòng đi [Dm] em bằng lòng đi [G] em Anh và em cùng thưa tía [C] má Bằng lòng đi [Dm] em bằng lòng đi [G] em Anh sẽ [C] là người rể [Dm] ngoan hiền [Dm] Nói mãi em [G] không nghe là [Dm] vì anh đây hai lúa Nói mãi em [G] không yêu hay là chê anh quá [Dm] khờ 2. Bằng lòng đi [Dm] em nè bằng lòng đi [G] em Gia tài ông cha anh trao [C] hết Bằng lòng đi [Dm] em bằng lòng đi [C] em Anh sẽ[C] là chàng lúa [Dm] chung tình [Dm] Đất cát anh [G] bao la vườn [Dm] anh cò bay thẳng cánh Tám chín con [G] trâu to ngựa xe sang rước [Dm] em về * Bằng lòng đi [Dm] em bằng lòng đi [G] em bằng [A7] lòng đi [Dm] em

Video hướng dẫn