highlight chords
[Am] Nếu đã [G] thương thì thương thương cho [Am] trót 
Đừng để ai [D] buồn mang sầu mối tương [Am] tư 
Thương [Em] nhau giữ tiếng chung [G] tình 
Gừng cay muối [E7] mặn xin đừng phụ [D] nhau
Gái xóm [G] đông con trai miền sông [Am] nước 
Nỗi tiếng chung [D7] tình anh hai lúa miền [Am] tây 
Dù [Em] cho sông cạn đá [G] mòn 
Dời non lấp [Em] bể cũng không không phụ [Am] lòng
ĐK: Đời [D] nay... lắm người đổi thay, mấy ai chung [AM] tình 
Tất lòng bạc [G] đen, nhưng tình hai lúa miền [Em] tây 
Thương ai luôn giữ vẹn lòng thuỷ [C] chung 
Thương[Am] rồi em gái miền [D] quê 
Tình yêu anh hai [E7] lúa luôn sắc son vẹn [Am] lòng
Hai lúa [G] tui thương ai thương nhiều [Am] lắm 
Dẫu duyên lỡ [D] làng nhưng nào dám buồn [Am] ai 
Sợ [G] nghe hai tiếng phụ phàng 
Vì tui tên hai [Em] lúa luôn sắc son vẹn [Am] lòng
Đời [G] cho hai lúa tui chung tình 
Thương ai thương [Em] chỉ chỉ riêng một [Am] người
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai Lúa chung tình

Sơn Hạ
[Am] Nếu đã [G] thương thì thương thương cho [Am] trót 
Đừng để ai [D] buồn mang sầu mối tương [Am] tư 
Thương [Em] nhau giữ tiếng chung [G] tình 
Gừng cay muối [E7] mặn xin đừng phụ [D] nhau
Gái xóm [G] đông con trai miền sông [Am] nước 
Nỗi tiếng chung [D7] tình anh hai lúa miền [Am] tây 
Dù [Em] cho sông cạn đá [G] mòn 
Dời non lấp [Em] bể cũng không không phụ [Am] lòng
ĐK: Đời [D] nay... lắm người đổi thay, mấy ai chung [AM] tình 
Tất lòng bạc [G] đen, nhưng tình hai lúa miền [Em] tây 
Thương ai luôn giữ vẹn lòng thuỷ [C] chung 
Thương[Am] rồi em gái miền [D] quê 
Tình yêu anh hai [E7] lúa luôn sắc son vẹn [Am] lòng
Hai lúa [G] tui thương ai thương nhiều [Am] lắm 
Dẫu duyên lỡ [D] làng nhưng nào dám buồn [Am] ai 
Sợ [G] nghe hai tiếng phụ phàng 
Vì tui tên hai [Em] lúa luôn sắc son vẹn [Am] lòng
Đời [G] cho hai lúa tui chung tình 
Thương ai thương [Em] chỉ chỉ riêng một [Am] người

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com