1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai mươi bốn giờ phép

Cuộn trang

1. Từ xa tôi về [Am] phép hai mươi bốn giờ Tìm người thương trong người thương Chân nghe [F] quen từng viên [G] sỏi đường [C] nhà Chiều [Dm] nghiêng nghiêng nắng [Am] đổ Và người yêu đứng [F] chờ ngoài đầu ngõ bao [C] giờ. [E7] 2. Cửa tâm tư là [Am] mắt nên khi đối mặt Chuyện buồn dương gian lẩn mất Ðưa ta [F] đi về nguyên [G] thủy loài [C] người Lời [Dm] yêu khi muốn [Am] ngỏ Vụng về ngôn ngữ [E7] tình làm bằng dấu đôi [Am] tay. ĐK: Bốn giờ [F] đi dài thêm bốn giờ [Am] về Thời gian còn [C] lại anh cho em tất cả em [Am] ơi Ta đưa [Dm] ta đến vùng tuyệt [Am] vời Ðêm lạc [G] loài giấc [Am] ngủ mồ [C] côi. [E7] 3. Người đi chưa đợi [Am] sáng Ðưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rủ xuống Thương quê [F] hương và bé [G] nhỏ tình [C] này Còn [Dm] trong đôi mắt [Am] đỏ Vì mình mười sáu [E7] giờ bỏ trời đất bơ [Am] vơ.

Video hướng dẫn