Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai mươi bốn mươi

Cuộn trang

Năm anh hai [E6] mươi, em mới sinh ra đời [E7] Ngày anh bốn [A] mươi, em cũng vừa đôi [E6] mươi Tình đời nhiều [B9] lúc mỉa mai, Cuộc đời nghìn [A6] đắng nghìn cay, vui đó sầu [E6] đây. Khi em còn trong [Em7] nôi anh đã lo việc đời, ôi hai mươi năm u hoài Ðầu vừa điểm [Am7] phai, gặp nhau tưởng duyên may, ngờ đâu thời duyên đã lỡ rồi Lỡ tuổi lỡ [B7] thời, nay ta không xứng [Am7] đôi, Thôi thôi chờ kiếp [Em7] sau.