Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai Mươi Bốn Mươi

Cuộn trang

Điệu: Twist 
Năm anh hai [C6] mươi, em mới sinh ra đời [C7]  
Ngày anh bốn [F] mươi, em cũng vừa đôi [C6] mươi 
Tình đời nhiều [G9] lúc mỉa mai, 
Cuộc đời nghìn [F6] đắng nghìn cay, vui đó sầu [C6] đây. 
 
Khi em còn trong [Cm7] nôi anh đã lo việc đời, 
ôi hai mươi năm u hoài 
Ðầu vừa điểm [Fm7] phai, gặp nhau tưởng duyên may, 
ngờ đâu thời duyên đã lỡ rồi 
Lỡ tuổi lỡ [G7] thời, nay ta không xứng [Fm7] đôi, 
Thôi thôi chờ kiếp [Cm7] sau.