1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai mươi năm tình cũ

Cuộn trang

[Em] Bao nhiêu năm gặp [Am] lại nụ [Am7] cười héo trên [F#m] môi Bao nhiêu năm tình [B7] cạn tìm nhau đã mòn [Em] hơi Bao nhiêu năm một [C] lần mình [Am] nhìn nhau chới [Em] với hỡi em Bao nhiêu năm gặp [Am] lại còn [Am7] trong mắt em [F#m] xanh Sao nghe như giòng [B7] lệ chảy quanh tháng ngày [Em] trôi Sao nghe như hơi [C] thở ngạt [Am] ngào lòng thơ [Em] mới em ơi Mây [E7] bay bao năm [Am] rồi mây [D] bay hai phương [G] trời Bao [C] yêu thương ngày [F#m] đầu nình như vẫn còn [B7] đây Bao [E7] nhiêu năm trong [Am] đời mưa [D] rơi riêng phương [G] này [Am] Tim không ngưng nhịp [Em] đau Bao nhiêu năm gặp [Am] lại giòng [Am7] đời vẫn chia [F#m] đôi Con tim chung nhịp [B7] thở của ngày ấy yêu [Em] nhau Bao nhiêu năm qua [C] rồi tình [Am] còn trang [Em] giấy mới Em [A] ơi, Em [C] ơi, em [E] ơi

Video hướng dẫn