1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai mươi năm tình đẹp mùa chôm chôm

Cuộn trang

20 năm [Dm] qua tình mùa chôm chôm vẫn [Gm] đẹp Cô gái Vĩnh Long vẫn [Dm] đẹp như màu xanh nước Cửu [Bb] Long Đẹp [Gm] như em ca câu vọng [Dm] cổ thắm nồng duyên thuỷ [C] chung Ngọt ngào như trái [F] chôm chôm [A7] Em ơi em [Dm] ơi một mùa chôm chôm nhớ [Gm] đời Em đứng dưới xe [Dm] mỉm cười mà lòng anh đã đổi [Bb] ngôi Tình [Gm] ta 20 năm từ [Dm] đây chẳng rời nhau phút [C] giây Cùng [A7] chôm chôm thắm tươi [Dm] hoài Nhớ một [C] lần đưa em sang [Dm] sông Vào vườn chôm chôm hái [F] trái Anh mải mê [C] nhìn chôm chôm trái sai [F] cành Anh [A7] không nỡ rời [Dm] chân Em hỏi [C] rằng anh mê chôm [Dm] chôm Hay là anh yêu cô [F] gái Anh bảo [C] rằng vì em anh mê chôm [F] chôm Và vì chôm [A7] chôm anh yêu em [Dm] hơn 20 năm [Dm] qua mộng làm hương xưa đã [Gm] tròn Ông giáo Vĩnh Long vẫn [Dm] còn yêu trường yêu lớp nhiều [Bb] hơn Và [Gm] em nay tuy thôi gồng [Dm] gánh Vẫn đầu hôm sớm [C] mai một đời buôn bán [F] chôm chôm [A7] 20 năm [Dm] qua tình mùa chôm chôm vẫn [Gm] đẹp Cô gái Vĩnh Long vẫn [Dm] đẹp như màu xanh nước Cửu [Bb] Long Tình [Gm] ta 20 năm từ [Dm] đấy chẳng rời nhau phút [C] giây Cùng chôm [A7] chôm thắm tươi [Dm] hoài

Video hướng dẫn