highlight chords
Hai [Am] năm tình lận [F] đận, hai [Dm] đứa cùng xanh [Am] xao 
Hai [Bb] năm trời mùa [Am] lạnh, cùng [Gm] thở dài như [Am] nhau 
Hai [Am] năm tình lận [F] đận, hai [Dm] đứa cùng hư [Am] hao 
Hai [Bb] năm tình lận [Am] đận, hai [Gm] đứa đành xa [Am] nhau.
Em [Am] xưa còn thắt [F] bím, nuôi [E7] dưỡng thêm ngây [Am] thơ
Anh [G] xưa còn lính [F] quýnh giữa [C] sân trường trao [E7] thư.
Em [Dm] thường hay mắt liếc, anh thường ngóng cổ [Amaj7] cao, 
Ngoài [Bm] đường em bước chậm, quán [Bb] chiều anh nôn [Am] nao. 
Hai [Am] năm tình lận [F] đận, hai [Dm] đứa cùng xanh [Am] xao 
Hai [Bb] năm trời mùa [Am] lạnh, cùng [Gm] thở dài như [Am] nhau 
Hai [Am] năm tình lận [F] đận, hai [Dm] đứa cùng hư [Am] hao 
Hai [Bb] năm tình lận [Am] đận, hai [Gm] đứa đành xa [Am] nhau.
Em [Am] bây giờ có [F] lẽ toan [E7] tính chuyện lọc [Am] lừa 
Anh [C] bây giờ có [F] lẽ xin [C] làm người tình [E7] thua.
Chuông [Dm] nhà thờ đổ lạnh, tượng Chúa gầy hơn [Amaj7] xưa 
Chúa [Bm] bây giờ có lẽ xuống [Bb] trần gian trong [Am] mưa.
Anh [A] bây giờ có lẽ thiết [E7] tha hơn tín [A] đồ 
Xin làm cây thánh [A] giá trên [E7] nóc cao nhà [A] thờ 
Cô [D] đơn nhìn bụi bặm, xanh [Dm] xác rêu phủ [A] mờ
Trước [D] ngày lên ngôi [Dm] Chúa, ai [E7] chắc không dại [Am] khờ.
Hai [Am] năm tình lận [F] đận, hai [Dm] đứa già hơn [Am] xưa 
Hai [Bb] năm tình lận [Am] đận, mình [Gm] đã già hơn [Am] xưa.
Mình [Gm] đã già hơn [Am] xưa.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai năm tình lận đận

Phạm Duy , Nguyễn Tất Nhiên
Hai [Am] năm tình lận [F] đận, hai [Dm] đứa cùng xanh [Am] xao 
Hai [Bb] năm trời mùa [Am] lạnh, cùng [Gm] thở dài như [Am] nhau 
Hai [Am] năm tình lận [F] đận, hai [Dm] đứa cùng hư [Am] hao 
Hai [Bb] năm tình lận [Am] đận, hai [Gm] đứa đành xa [Am] nhau.
Em [Am] xưa còn thắt [F] bím, nuôi [E7] dưỡng thêm ngây [Am] thơ
Anh [G] xưa còn lính [F] quýnh giữa [C] sân trường trao [E7] thư.
Em [Dm] thường hay mắt liếc, anh thường ngóng cổ [Amaj7] cao, 
Ngoài [Bm] đường em bước chậm, quán [Bb] chiều anh nôn [Am] nao. 
Hai [Am] năm tình lận [F] đận, hai [Dm] đứa cùng xanh [Am] xao 
Hai [Bb] năm trời mùa [Am] lạnh, cùng [Gm] thở dài như [Am] nhau 
Hai [Am] năm tình lận [F] đận, hai [Dm] đứa cùng hư [Am] hao 
Hai [Bb] năm tình lận [Am] đận, hai [Gm] đứa đành xa [Am] nhau.
Em [Am] bây giờ có [F] lẽ toan [E7] tính chuyện lọc [Am] lừa 
Anh [C] bây giờ có [F] lẽ xin [C] làm người tình [E7] thua.
Chuông [Dm] nhà thờ đổ lạnh, tượng Chúa gầy hơn [Amaj7] xưa 
Chúa [Bm] bây giờ có lẽ xuống [Bb] trần gian trong [Am] mưa.
Anh [A] bây giờ có lẽ thiết [E7] tha hơn tín [A] đồ 
Xin làm cây thánh [A] giá trên [E7] nóc cao nhà [A] thờ 
Cô [D] đơn nhìn bụi bặm, xanh [Dm] xác rêu phủ [A] mờ
Trước [D] ngày lên ngôi [Dm] Chúa, ai [E7] chắc không dại [Am] khờ.
Hai [Am] năm tình lận [F] đận, hai [Dm] đứa già hơn [Am] xưa 
Hai [Bb] năm tình lận [Am] đận, mình [Gm] đã già hơn [Am] xưa.
Mình [Gm] đã già hơn [Am] xưa.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com