1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai năm tình lận đận

thơ Nguyễn Tất Nhiên - nhạc Pham Duy
Nguồn: saigonocean.com