1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hải ngoại thương ca

Cuộn trang

Một mùa [A] thương kết muôn hoa [D] lòng [F#7] [Bm] Người về [E7] đây nối câu tâm [A] đồng [F#7] [Bm] Về cho [E7] thấy xuân hồng áo [A] em Cho [E7] tình xưa thôi cách [Bm] xa Về [A] chung mái nhà [E7] lá. Người về [A] đây giữa non sông [D] này [F#7] [Bm] Hội trùng [E7] dương hát câu sum [A] vầy [F#7] [Bm] Về cho [E7] thấy con thuyền nước [A] Nam Đi [E7] vào mùa xuân mới [Bm] sang Xa [E7] rồi ngày ấy ly [A] tan. ĐK: Tôi đi giữa [D] trời bồi hồi [Bm] Cờ bay phấp [E7] phới tôi quên chuyện ngày [A] xưa [D] [F#7] [Bm] Mong sao nước [E7] Việt đời đời Anh dũng oai hùng chen chân thế [A] giới. Mặc thời [A] gian tóc pha đôi [D] màu [F#7] [Bm] Mặc đại [E7] dương sóng to mưa [A] gào [F#7] [Bm] Đàn chim [E7] bé trong làn chớp [A] xanh Yêu [E7] trời tự do Á [Bm] Đông Thương [E7] về đồi núi xa [A] xa.

Video hướng dẫn