highlight chords
				                [Em]  [G]  [D]  [A]  [Em]  [G]  [D]  [A] 
Intro:    … 
     
Đoạn 1: 
 [Em]          [G]               [D]     
Một ngày bình yên mây trắng bay , người lính Việt Minh già, 
                         [A]    
Ngắm dạo phố phường lòng rộn ràng , hào hùng bài ca xưa. 
 [Em]          [G]             [D]     
Một ngày bình yên chân bước ai , một người lính Pháp già, 
                          [A]    
Về lại đất này lòng ngập ngừng , thăm chiến trường năm xưa. 
  
REF 
 [Em]     [G]          [D]        [A]     
Tình cờ gặp nhau trên phố đông, đầy lòng nụ cười trao nhau. 
 [Em]       [G]       [D]    [A]    
Rượu nồng tràn bao ký ức xa, một thời đạn bom. 
 [Em]     [G]        [D]           [A]     
Họ từng gặp nhau đêm rất xa, mờ trời đạn bom xương máu loang. 
 [Em]     [G]            [D]      [A]     
Họ từng gặp nhau trong chiến tranh, đầy lòng hận thù nhau. 
 [C]      [G]   [D]        [A]  
Bom lửa máu xương, chiến tuyến hai đầu. 
 [C]       [D]              [A]   
Họng súng tìm nhau đêm Đông Khê, họ đã gặp nhau. 
 [C]        [D]              [A]   
Người lính Việt Minh gặp người lính dù viễn chinh. 
 

               
Đoạn 2:Như trên đoạn đầu tiên 
                              
Một ngày bình yên trên phố đông, người lính Việt Minh già, 
                     
Gặp người lính dù, gặp người tù binh xưa. 
                           
Một ngày bình yên như tiếng ru, hai người đàn ông già 
                           
Lòng hết hận thù, lòng thật mừng, lòng đầy bình yên. 
  
REF 
 [Em]     [G]          [D]         [A]    
Họ giờ gặp nhau trong nắng vui, Hà Nội người xe ta với ta. 
 [Em]     [G]       [D]      [A]  
Mặt hồ hiền như em bé mơ, Họ ngồi lặng im. 
 [Em]      [G]         [D]       [A]     
Từng cặp tình nhân vai sát vai, Ngọt ngào lời tương lai. 
 [Em]     [G]         [D]      [A]   
Mặt hồ ngàn năm sao vẫn xanh, Họ cười hồn nhiên. 
 [C]       [G]   [D]       [A]   
Giữa thành phố đông, một chớm nắng vàng. 
 [C]       [D]               [A]   
Không tìm đến nhau trong hân hoan họ vẫn gặp nhau. 
 [C]         [D]           [A]  
Người khách đường xa gặp thành phố bừng hoa. 
          
Giống Đoạn đầu tiên 
 

                            
Một ngày trời xanh mây trắng bay, một em bé tan trường. 
 

                      
Tiếng hát rộn ràng, gió níu mừng chân son. 
 

                            
Một ngày trời xanh chim véo von, kìa chân sáo rộn ràng 
 

                         
Em bé về nhà mắt xoe tròn: “Cháu chào ông Tây!”. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai người lính

				                [Em]  [G]  [D]  [A]  [Em]  [G]  [D]  [A] 
Intro:    … 
     
Đoạn 1: 
 [Em]          [G]               [D]     
Một ngày bình yên mây trắng bay , người lính Việt Minh già, 
                         [A]    
Ngắm dạo phố phường lòng rộn ràng , hào hùng bài ca xưa. 
 [Em]          [G]             [D]     
Một ngày bình yên chân bước ai , một người lính Pháp già, 
                          [A]    
Về lại đất này lòng ngập ngừng , thăm chiến trường năm xưa. 
  
REF 
 [Em]     [G]          [D]        [A]     
Tình cờ gặp nhau trên phố đông, đầy lòng nụ cười trao nhau. 
 [Em]       [G]       [D]    [A]    
Rượu nồng tràn bao ký ức xa, một thời đạn bom. 
 [Em]     [G]        [D]           [A]     
Họ từng gặp nhau đêm rất xa, mờ trời đạn bom xương máu loang. 
 [Em]     [G]            [D]      [A]     
Họ từng gặp nhau trong chiến tranh, đầy lòng hận thù nhau. 
 [C]      [G]   [D]        [A]  
Bom lửa máu xương, chiến tuyến hai đầu. 
 [C]       [D]              [A]   
Họng súng tìm nhau đêm Đông Khê, họ đã gặp nhau. 
 [C]        [D]              [A]   
Người lính Việt Minh gặp người lính dù viễn chinh. 
 

               
Đoạn 2:Như trên đoạn đầu tiên 
                              
Một ngày bình yên trên phố đông, người lính Việt Minh già, 
                     
Gặp người lính dù, gặp người tù binh xưa. 
                           
Một ngày bình yên như tiếng ru, hai người đàn ông già 
                           
Lòng hết hận thù, lòng thật mừng, lòng đầy bình yên. 
  
REF 
 [Em]     [G]          [D]         [A]    
Họ giờ gặp nhau trong nắng vui, Hà Nội người xe ta với ta. 
 [Em]     [G]       [D]      [A]  
Mặt hồ hiền như em bé mơ, Họ ngồi lặng im. 
 [Em]      [G]         [D]       [A]     
Từng cặp tình nhân vai sát vai, Ngọt ngào lời tương lai. 
 [Em]     [G]         [D]      [A]   
Mặt hồ ngàn năm sao vẫn xanh, Họ cười hồn nhiên. 
 [C]       [G]   [D]       [A]   
Giữa thành phố đông, một chớm nắng vàng. 
 [C]       [D]               [A]   
Không tìm đến nhau trong hân hoan họ vẫn gặp nhau. 
 [C]         [D]           [A]  
Người khách đường xa gặp thành phố bừng hoa. 
          
Giống Đoạn đầu tiên 
 

                            
Một ngày trời xanh mây trắng bay, một em bé tan trường. 
 

                      
Tiếng hát rộn ràng, gió níu mừng chân son. 
 

                            
Một ngày trời xanh chim véo von, kìa chân sáo rộn ràng 
 

                         
Em bé về nhà mắt xoe tròn: “Cháu chào ông Tây!”. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com