highlight chords
Một [Am] mùa thu [Dm] trước mỗi hoàng [Am] hôn 
Nhặt [F] cánh hoa rơi chẳng thấy [Am] buồn 
Nhuộm [Dm] ánh nắng tà qua mái [F] tóc 
Tôi [E7] chờ đến với yêu [Am] đương
Người [A] ấy thường hay vuốt tóc [Bm] tôi 
Thở [E7] dài trong lúc thấy tôi [A] vui 
Bảo [Bm] rằng: "Hoa dáng như tim [F#m] vỡ 
Anh [E7] sợ tình ta cũng [A] vỡ thôi"
Thuở [A] ấy nào tôi đã hiểu [Bm] gì 
Cánh [E7] hoa tan tác của chia [A] ly
Cho [Bm] nên cười đáp: "Màu hoa [F#m] trắng 
Là [E7] chút lòng trong chẳng biến [A] suy"
Tôi [A] nhớ người hay vuốt tóc [Bm] tôi 
Hỏi [E7] thầm những lúc khi tôi [A] vui 
Bảo [Bm] rằng: "Hoa dáng như tim [F#m] vỡ 
Anh [E7] biết tình ta cũng [A] vỡ thôi
Thuở [A] đó lòng tôi chẳng hiểu [Bm] gì 
Cánh [E7] hoa tan tác của chia [A] ly
Nên [Bm] tôi cười bảo: "Màu hoa [F#m] trắng 
Là [E7] cũng là trong [A] trắng thôi"
Nếu [A] biết rằng tôi đã lấy [Bm] chồng 
Trời [E7] ơi! Người ấy có buồn [A] không?
Có [Bm] thầm nghĩ đến loài hoa [F#m] vỡ 
Tựa [E7] trái tim phai, tựa máu [A] hồng?
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai sắc hoa tigôn

Trần Thịnh , T.T.Kh
Một [Am] mùa thu [Dm] trước mỗi hoàng [Am] hôn 
Nhặt [F] cánh hoa rơi chẳng thấy [Am] buồn 
Nhuộm [Dm] ánh nắng tà qua mái [F] tóc 
Tôi [E7] chờ đến với yêu [Am] đương
Người [A] ấy thường hay vuốt tóc [Bm] tôi 
Thở [E7] dài trong lúc thấy tôi [A] vui 
Bảo [Bm] rằng: "Hoa dáng như tim [F#m] vỡ 
Anh [E7] sợ tình ta cũng [A] vỡ thôi"
Thuở [A] ấy nào tôi đã hiểu [Bm] gì 
Cánh [E7] hoa tan tác của chia [A] ly
Cho [Bm] nên cười đáp: "Màu hoa [F#m] trắng 
Là [E7] chút lòng trong chẳng biến [A] suy"
Tôi [A] nhớ người hay vuốt tóc [Bm] tôi 
Hỏi [E7] thầm những lúc khi tôi [A] vui 
Bảo [Bm] rằng: "Hoa dáng như tim [F#m] vỡ 
Anh [E7] biết tình ta cũng [A] vỡ thôi
Thuở [A] đó lòng tôi chẳng hiểu [Bm] gì 
Cánh [E7] hoa tan tác của chia [A] ly
Nên [Bm] tôi cười bảo: "Màu hoa [F#m] trắng 
Là [E7] cũng là trong [A] trắng thôi"
Nếu [A] biết rằng tôi đã lấy [Bm] chồng 
Trời [E7] ơi! Người ấy có buồn [A] không?
Có [Bm] thầm nghĩ đến loài hoa [F#m] vỡ 
Tựa [E7] trái tim phai, tựa máu [A] hồng?

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com