1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hai sắc hoa tigôn

Cuộn trang

Một [Am] mùa thu [Dm] trước mỗi hoàng [Am] hôn Nhặt [F] cánh hoa rơi chẳng thấy [Am] buồn Nhuộm [Dm] ánh nắng tà qua mái [F] tóc Tôi [E7] chờ đến với yêu [Am] đương Người [A] ấy thường hay vuốt tóc [Bm] tôi Thở [E7] dài trong lúc thấy tôi [A] vui Bảo [Bm] rằng: "Hoa dáng như tim [F#m] vỡ Anh [E7] sợ tình ta cũng [A] vỡ thôi" Thuở [A] ấy nào tôi đã hiểu [Bm] gì Cánh [E7] hoa tan tác của chia [A] ly Cho [Bm] nên cười đáp: "Màu hoa [F#m] trắng Là [E7] chút lòng trong chẳng biến [A] suy" Tôi [A] nhớ người hay vuốt tóc [Bm] tôi Hỏi [E7] thầm những lúc khi tôi [A] vui Bảo [Bm] rằng: "Hoa dáng như tim [F#m] vỡ Anh [E7] biết tình ta cũng [A] vỡ thôi Thuở [A] đó lòng tôi chẳng hiểu [Bm] gì Cánh [E7] hoa tan tác của chia [A] ly Nên [Bm] tôi cười bảo: "Màu hoa [F#m] trắng Là [E7] cũng là trong [A] trắng thôi" Nếu [A] biết rằng tôi đã lấy [Bm] chồng Trời [E7] ơi! Người ấy có buồn [A] không? Có [Bm] thầm nghĩ đến loài hoa [F#m] vỡ Tựa [E7] trái tim phai, tựa máu [A] hồng?

Video hướng dẫn