1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hallejujah

Cuộn trang

Intro: 6/8 [C][Am][C][Am]

Trong [C] không gian lặng [Am] im nơi đây
Đêm [C] buông lơi mờ [Am] xa chân mây
Nhắm [F] mắt có những nỗi [G] đau thét gào [C] ai hay [G]
Ngàn [C] sao trên cao là [F] muôn tiếng [G] khóc
Gọi [Am] ai trong đêm linh hồn [F] như tan vỡ
Người [G] ơi sao xa xôi quá những [E] ước mơ không [Am] thành

[F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah

Bàn [C] chân đi qua niềm [Am] đau thênh thang
Người [C] hỡi nghe không lời [Am] ai kêu than
Nước [F] mắt phút cuối tiễn [G] đưa linh hồn [C] tha phương [G]
Cuồng [C] phong mưa giông từ [F] đâu kéo [G] đến
Chìm [Am] trong đau thương nhân loại [F] sao không thấy
Còn [G] mang thêm bao đau đớn khắp [E] chốn nhân gian [Am] này

[F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah

Trong [C] tôi xin trời [Am] xanh bao la
Tôi [C] xin gieo ngàn [Am] muôn câu ca
Ước [F] muốn có lẽ đâu [G] xa khi mình bên [C] nhau [G]
Vực [C] sâu đâu ngăn niềm [F] tin mãi [G] mãi
Sợ [Am] chi đêm đen hay ngàn [F] cơn giông tố
Tình [G] thương trao nhau nơi đó có [E] khác chi thiên [Am] đường

[F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah

Xin [C] cho nhau tình [Am] thương muôn nơi
Xin [C] bên nhau và [Am] mãi không rơi
Hãy [F] xóa hết những đớn [G] đau xua màn đêm [C] đen [G]
Vực [C] sâu đâu ngăn niềm [F] tin mãi [G] mãi
Sợ [Am] chi đêm đen hay ngàn [F] cơn giông tố
Tình [G] thương trao nhau nơi đó có [E] khác chi thiên [Am] đường

[F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah


--------------------


Intro: 6/8 [C][Am][C][Am]

I [C] heard there was a [Am] secret chord
That [C] David played and it [Am] pleased the lord
But [F] you don"t really [G] care for music, [C] do you? [G]
Well, it [C] goes like this the [F] fourth, the [G] fifth
The [Am] minor fall and the [F] major lift
The [G] baffled king com- [E] posing hallelu [Am] jah

[F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah

Well, [C] your faith was strong but you [Am] needed proof
You [C] saw her bathing [Am] on the roof
Her [F] beauty and the [G] moonlight over [C] threw you [G]
She [C] tied you to her [F] kitchen [G] chair
She [Am] broke your throne and she [F] cut your hair
And [G] from your lips she [E] drew the hallelu [Am] jah

[F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah

[C] Baby I"ve been [Am] here before
I"ve [C] seen this room and I"ve [Am] walked this floor
I [F] used to live [G] alone before I [C] knew you [G]
I"ve [C] seen your flag on the [F] marble [G] arch
Love [Am] is not a victory [F] march
It"s a [G] cold and it"s a [E] broken hallelu [Am] jah

[F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah

Well, [C] there was a time when [Am] you let me know
What"s [C] really going [Am] on below
But [F] now you never [G] show that to me [C] do you?[G]
And [C] remember when I [F] moved in [G] you?
And the [Am] holy dove was [F] moving too
And [G] every breath we [E] drew was hallelu [Am] jah

[F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah

Well, [C] maybe there"s [Am] a God above
But all [C] I"ve ever l [Am] learned from love
Was [F] how to shoot some [G] body who"d out [C] drew you [G]
And [C] it"s not a cry that [F] you hear at [G] night
It"s not [Am] somebody who"s [F] seen the light
It"s a [G] cold and it"s a [E] broken hallelu [Am] jah

[F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah

Video hướng dẫn