1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Halleluia Chorus

G. F. Handel - Lời Việt: Trần Văn Tín
Nguồn: thanhcavietnam.net