Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hallelujah

Cuộn trang

Intro: 6/8 [C][Am][C][Am] Trong [C] không gian lặng [Am] im nơi đây Đêm [C] buông lơi mờ [Am] xa chân mây Nhắm [F] mắt có những nỗi [G] đau thét gào ai [C] hay [G] Ngàn [C] sao trên cao là [F] muôn tiếng [G] khóc Gọi [Am] ai trong đêm linh hồn [F] như tan vỡ Người [G] ơi sao xa xôi [E] quá những ước mơ không [Am] thành [F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah Bàn [C] chân đi qua niềm [Am] đau thênh thang Người [C] hỡi nghe không lời [Am] ai kêu than Nước [F] mắt phút cuối tiễn [G] đưa linh hồn tha [C] phương [G] Cuồng [C] phong mưa giông từ [F] đâu kéo [G] đến Chìm [Am] trong đau thương nhân loại [F] sao không thấy Còn [G] mang thêm bao đau [E] đớn khắp chốn nhân gian [Am] này [F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah Trong [C] tôi xin trời [Am] xanh bao la Tôi [C] xin gieo ngàn [Am] muôn câu ca Ước [F] muốn có lẽ đâu [G] xa khi mình bên [C] nhau [G] Vực [C] sâu đâu ngăn niềm [F] tin mãi [G] mãi Sợ [Am] chi đêm đen hay ngàn [F] cơn giông tố Tình [G] thương trao nhau nơi [E] đó có khác chi thiên [Am] đường [F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah Xin [C] cho nhau tình [Am] thương muôn nơi Xin [C] bên nhau và [Am] mãi không rơi Hãy [F] xóa hết những đớn [G] đau xua màn đêm [C] đen [G] Vực [C] sâu đâu ngăn niềm [F] tin mãi [G] mãi Sợ [Am] chi đêm đen hay ngàn [F] cơn giông tố Tình [G] thương trao nhau nơi [E] đó có khác chi thiên [Am] đường [F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah -------------------- Intro: 6/8 [C][Am][C][Am] I [C] heard there was a [Am] secret chord That [C] David played and it [Am] pleased the lord But [F] you don't really [G] care for music, [C] do you? [G] Well, it [C] goes like this the [F] fourth, the [G] fifth The [Am] minor fall and the [F] major lift The [G] baffled king com- [E] posing hallelu- [Am] jah [F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah Well, [C] your faith was strong but you [Am] needed proof You [C] saw her bathing [Am] on the roof Her [F] beauty and the [G] moonlight over [C] threw you [G] She [C] tied you to her [F] kitchen [G] chair She [Am] broke your throne and she [F] cut your hair And [G] from your lips she [E] drew the hallelu- [Am] jah [F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah [C] Baby I've been [Am] here before I've [C] seen this room and I've [Am] walked this floor I [F] used to live [G] alone before I [C] knew you [G] I've [C] seen your flag on the [F] marble [G] arch Love [Am] is not a victory [F] march It's a [G] cold and it's a [E] broken hallelu- [Am] jah [F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah Well, [C] there was a time when [Am] you let me know What's [C] really going [Am] on below But [F] now you never [G] show that to me [C] do you?[G] And [C] remember when I [F] moved in [G] you? And the [Am] holy dove was [F] moving too And [G] every breath we [E] drew was hallelu- [Am] jah [F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah Well, [C] maybe there's [Am] a God above But [C] all I've ever l [Am] learned from love Was [F] how to shoot some [G] body who'd out [C] drew you [G] And [C] it's not a cry that [F] you hear at [G] night It's not [Am] somebody who's [F] seen the light It's a [G] cold and it's a [E] broken hallelu- [Am] jah [F] Hallelujah, [Am] hallelujah, [F] hallelujah, [C] hallelu- [G] u-u-u- [C] jah