highlight chords
Xao xuyến bến [Em] sông xuôi con nước ngược [A] dòng
Mấy mùa trổ bông thương cây khế đợi [Em] trông
Có người ra [D] đi bỏ quên lời hẹn [B7] ước
Để ai một [D] mình, thui thủi ánh trăng [C] non [B7]
Khô héo mắt [Em] ai theo năm tháng miệt [A] mài
Dáng người mảnh mai nghe rưng rức bờ [G] vai
Nhớ người ra [D] đi để thêm buồn cây [B7] đắng
Ai hát thì [D] thầm, [B7] câu vọng cổ tương [Em] tự [A][Em]
Ơi chàng [A] ơi, nỡ phụ tình em
Chàng nỡ sao [Em] đành
Sáo bay lạc [D] đàn thở than sớm [B7] tối
Ngựa ô kiệu [D] vàng, lạc lối về [C] dinh
Câu hát não [Em] nề
Gió thổi năm [Am] canh, nghe đàn ai
Đàn ai xuống [B7] xề tình dở dang [D] 
Dở dang hẹn [A] thề
Ơi chàng [A] ơi, nỡ phụ tình em
Chàng nỡ sao [Em] đành
Nắng mưa tội [D] tình nỉ non mái [B7] lá
Quạ kêu lục [D] bình đợi cá về [C] sông
Than vắng thở [Em] dài
Xóm nhỏ mưa [Am] dông
Em ngồi đây chờ mong bóng [B7] hình
Đời hẩm hiu, [D] hẩm hiu lý một [Em] mình
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hẩm hiu một mình

Trương Quang Tuấn
Xao xuyến bến [Em] sông xuôi con nước ngược [A] dòng
Mấy mùa trổ bông thương cây khế đợi [Em] trông
Có người ra [D] đi bỏ quên lời hẹn [B7] ước
Để ai một [D] mình, thui thủi ánh trăng [C] non [B7]
Khô héo mắt [Em] ai theo năm tháng miệt [A] mài
Dáng người mảnh mai nghe rưng rức bờ [G] vai
Nhớ người ra [D] đi để thêm buồn cây [B7] đắng
Ai hát thì [D] thầm, [B7] câu vọng cổ tương [Em] tự [A][Em]
Ơi chàng [A] ơi, nỡ phụ tình em
Chàng nỡ sao [Em] đành
Sáo bay lạc [D] đàn thở than sớm [B7] tối
Ngựa ô kiệu [D] vàng, lạc lối về [C] dinh
Câu hát não [Em] nề
Gió thổi năm [Am] canh, nghe đàn ai
Đàn ai xuống [B7] xề tình dở dang [D] 
Dở dang hẹn [A] thề
Ơi chàng [A] ơi, nỡ phụ tình em
Chàng nỡ sao [Em] đành
Nắng mưa tội [D] tình nỉ non mái [B7] lá
Quạ kêu lục [D] bình đợi cá về [C] sông
Than vắng thở [Em] dài
Xóm nhỏ mưa [Am] dông
Em ngồi đây chờ mong bóng [B7] hình
Đời hẩm hiu, [D] hẩm hiu lý một [Em] mình

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com