1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hận Đồ Bàn

Cuộn trang

Rừng [Cm] hoang vu, vùi lấp bao nhiêu uất căm [Gm] hận thù Ngàn [Fm] gió ru, [Gm] muôn tiếng vang trong tối tăm [Cm] mịt mù. [Fm] [Bb] Vạc [Cm] kêu sương, buồn nhắc đây bao lúc xưa [Gm] quật cường. Đàn [Fm] đóm vương [Gm] như bóng ai trong lúc đêm [Cm] trường về. [Fm] [Bb] Rừng [Cm] trầm cô tịch đèo [Fm] cao thác sâu Đồi [Gm] hoang suối reo hoang vắng cheo [Fm] leo Ngàn [Gm] muôn tiếng âm tháng [Fm] năm buồn ngân Âm [Cm] thầm hòa bài hận vong quốc [Gm] ca. Người [Cm] xưa đâu mà tháp thiêng cao đứng như [Gm] buồn rầu. Lầu [Fm] các đâu [Gm] nay thấy chăng rừng xanh xanh [Cm] một màu. [Fm] [Bb] Đồ Bàn miền [Cm] Trung đường về [Fm] đây Máu như loang [Gm] thắm chưa phai [Cm] dấu Xương trắng sâu [Eb] vùi khí hờn căm khó [Fm] tan Kìa ngoài trùng [Cm] dương đoàn thuyền [Fm] ai Nhấp nhô trên [Gm] sóng xa xa [Cm] tắp Mơ bóng Chiêm [Eb] thuyền Chế Bồng [Fm] Nga. Vượt [Gm] khơi. Về [Cm] kinh đô ngàn thớt voi uy hiếp quân [Gm] giặc thù Triền [Fm] sóng xô [Gm] muôn lớp quân Chiêm tiến như [Cm] tràn bờ [Fm] [Bb] Tiệc [Cm] liên hoan nhạc tấu vang trên xứ thiêng [Gm] Đồ Bàn Dạ [Fm] yến ban [Gm] cung nữ dâng lên khúc ca [Cm] về Chàm. [Fm] [Bb] Một [Cm] thời oanh liệt người [Fm] dân nước Chiêm Lừng [Gm] ghi chiến công vang khắp non [Fm] sông Mộng [Gm] kia dẫu tan cuốn [Fm] theo thời gian Nhưng [Cm] hồn ngàn đời còn theo nước [Gm] non. Người [Cm] xưa đâu, mồ đắp cao hay đã sâu [Gm] thành hào. Lầu [Fm] các đâu, [Gm] nay thấy chăng rừng xanh xanh [Cm] một màu [Fm] [Bb] Người [Cm] xưa đâu? Người [Cm] xưa đâu? Người [Cm] xưa đâu?

Video hướng dẫn