1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hận người đàn bà

Cuộn trang

1. Hận người đàn [Am] bà vì tiền bỏ [C] tôi Bóp nát con [G] tim yêu thương thật [Am] lòng Hận người đàn bà suốt đời dối [C] gian Bao ngày yêu [G] dấu có nhau đâu [Em] rồi? 2. Nhìn người đàn [Am] bà miệng cười bước [C] đi Ánh mắt khinh [G] tôi khi bên người [Am] ta Chỉ tại cuộc đời lúc nghèo lúc [C] sang Bây giờ tay [G] trắng nhìn người [Am] bước đi ĐK: Cất bước ra [Am] đi em chẳng suy nghĩ [C] gì Có lẽ đôi [G] ta không chung đường [C] tình Thì ra [Dm] bao lâu em chỉ yêu mỗi [G] tiền Trắng tay [Em] rồi người bỏ tôi [C] đi như [E] thế Cất bước ra [Am] đi em mong anh hiểu [C] rằng Đã hết yêu [F] thương xin đừng [C] tìm nhau Đành lòng [Dm] sao em tôi đã yêu hết [G] mình Chẳng thể [Em] ngờ người dối gian [C] tôi Bấy [G] lâu [Em] tôi hận [Am] em

Video hướng dẫn