1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hang Belem 2 (Đêm khuya năm xưa)

Lm. Augustine , SJ
Nguồn: thanhcavietnam.net