1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hang Belem

Cuộn trang

Đêm [C] đông lạnh [Em7] lẽo chúa sinh ra [Am] đời Chúa [G] sinh [F] ra [Em] đời nằm trong hang [G] đá nơi máng [C] lừa. Trong [C] hang bê lem ánh sáng tỏa lan tưng [G] bừng Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang [C] lừng. Đàn [F] hát, sướng [C] ca Đây Chúa Thiên Tòa giáng [D] sinh vì [G] ta Người [F] hỡi, đến [C] xem Ôi Chúa giáng [Am] sinh khó [G] khăn thấp [C] hèn. Nửa đêm mừng [C] Chúa giáng [G] sinh ra chốn gian [C] trần Người đem ơn [C] phúc xuống [G] cho muôn dân lầm [C] than Nơi hang bê [C] lem Thiên [F] thần sướng [C] ca Thiên Chúa vinh [Am] danh chúng [G] nhân an [C] hòa. * Nơi hang bê [C] lem mục [F] đồng xúm [C] quanh Ca hát vang [Am] lừng mến [G] yêu chân [C] thành. * Nơi hang bê [C] lem huy [F] hoàng ánh [C] sao Đưa lối ba [Am] vua phương [G] đông đến [C] chào. * Nơi hang bê [C] lem ta [F] quỳ thiết [C] tha Xin Chúa nhân [Am] hiền xuống [G] ơn chan [C] hòa.

Video hướng dẫn