highlight chords
Đêm [C] đông lạnh [Em7] lẽo chúa sinh ra [Am] đời
Chúa [G] sinh [F] ra [Em] đời nằm trong hang [G] đá nơi máng [C] lừa.
Trong [C] hang bê lem ánh sáng tỏa lan tưng [G] bừng
Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang [C] lừng.
Đàn [F] hát, sướng [C] ca
Đây Chúa Thiên Tòa giáng [D] sinh vì [G] ta
Người [F] hỡi, đến [C] xem
Ôi Chúa giáng [Am] sinh khó [G] khăn thấp [C] hèn.
Nửa đêm mừng [C] Chúa giáng [G] sinh ra chốn gian [C] trần
Người đem ơn [C] phúc xuống [G] cho muôn dân lầm [C] than
Nơi hang bê [C] lem Thiên [F] thần sướng [C] ca
Thiên Chúa vinh [Am] danh chúng [G] nhân an [C] hòa.
* Nơi hang bê [C] lem mục [F] đồng xúm [C] quanh
Ca hát vang [Am] lừng mến [G] yêu chân [C] thành.
* Nơi hang bê [C] lem huy [F] hoàng ánh [C] sao
Đưa lối ba [Am] vua phương [G] đông đến [C] chào.
* Nơi hang bê [C] lem ta [F] quỳ thiết [C] tha
Xin Chúa nhân [Am] hiền xuống [G] ơn chan [C] hòa.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hang Belem

Hải Linh
Đêm [C] đông lạnh [Em7] lẽo chúa sinh ra [Am] đời
Chúa [G] sinh [F] ra [Em] đời nằm trong hang [G] đá nơi máng [C] lừa.
Trong [C] hang bê lem ánh sáng tỏa lan tưng [G] bừng
Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang [C] lừng.
Đàn [F] hát, sướng [C] ca
Đây Chúa Thiên Tòa giáng [D] sinh vì [G] ta
Người [F] hỡi, đến [C] xem
Ôi Chúa giáng [Am] sinh khó [G] khăn thấp [C] hèn.
Nửa đêm mừng [C] Chúa giáng [G] sinh ra chốn gian [C] trần
Người đem ơn [C] phúc xuống [G] cho muôn dân lầm [C] than
Nơi hang bê [C] lem Thiên [F] thần sướng [C] ca
Thiên Chúa vinh [Am] danh chúng [G] nhân an [C] hòa.
* Nơi hang bê [C] lem mục [F] đồng xúm [C] quanh
Ca hát vang [Am] lừng mến [G] yêu chân [C] thành.
* Nơi hang bê [C] lem huy [F] hoàng ánh [C] sao
Đưa lối ba [Am] vua phương [G] đông đến [C] chào.
* Nơi hang bê [C] lem ta [F] quỳ thiết [C] tha
Xin Chúa nhân [Am] hiền xuống [G] ơn chan [C] hòa.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com