1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hành hương trên đồi cao

Cuộn trang

1. Chiều lên, [Dm] chiều lên Người vẫn âm thầm gõ buồn [Gm] gót chân Người đi [Dm] hành hương về đồi [Gm] núi xa Người đi vẫn [C] đi, chiều qua [Dm] vẫn qua Chiều đã [Dm] chiều hôm Người vẫn âm thầm gõ buồn [Gm] gót chân Người đi [Dm] hành hương buồn đời [Gm] viễn vông Còn ai nhớ [C] mong, còn ai [Dm] nhớ mong ĐK: Người đi hành [C] hương [A] mịt mờ [Dm] lối sương Người đi hành [C] hương [A] nhớ phố [Dm] nhớ phường Người đi một mình, đồi dốc nghiêng [F] xuống Người đi một [Dm] mình, vực sâu gọi [Gm] tên Còn đây bão [C] lên, còn đây dấu [Dm] chân Người đi một [Dm] mình và hát lời [F] gió Người đi một [Dm] mình chìm sâu lời [Gm] ca Còn đây bão [C] qua, còn đây [Dm] giấc mơ 2. Đồi đêm [Dm] mù sương Người cũ quên về, ngại ngùng [Gm] chiếu chăn Người đi [Dm] hành hương sợi buồn [Gm] vấn quanh Vực sâu đá [C] lăn, gọi tên [Dm] nhớ em Còn đêm [Dm] mù sương Người vẫn quên về ngại buồn [Gm] chiếu chăn Người đi [Dm] hành hương hằn sâu [Gm] vết nhăn Một mai đã [C] quên, buồn ơi [Dm] đã quên

Video hướng dẫn