1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạnh phúc đơn sơ 2

Cuộn trang

1. Từ [Em] ngày em bỏ ra [A] đi Từng đêm con [Em] trẻ nhớ [D] em ngắm hình [G] em Lòng càng quặn [A] đau khi con thơ mắt vương lệ [Em] tuôn Hỏi anh em [D] đâu sao không [B7] về dắt con đến [Em] trường. 2. Dù [Em] đời muôn nỗi đa [A] đoan Một sương hai [Em] nắng sớm [D] trưa chẳng màng [G] chi Đành lòng sao [A] em say mê chi phố thị phồn [Em] hoa Tháng năm phôi [D] pha trên đường [B7] về, nẻo tương lai mờ [Em] xa. ĐK: Còn [A] đây mái lá đơn sơ còn [Em] đây tiếng trẻ thơ [A] ngây Bao năm mặn [C] nồng tình chồng nghĩa vợ chưa [A] phai Đêm [Em] đêm tiếng võng đong [A] đưa thoảng trong đêm [B7] trường xa xa Tiếng ai ru [Em] hời. 3. Ngày [Em] nào tỉnh giấc mơ [A] qua Về đây em [Em] hỡi con [D] thơ vẫn luôn chờ [G] trông Nghĩa tình hai [A] ta không mong chi ấm êm nồng [Em] say Đắng cay riêng [D] anh không một [B7] lời thở than người [Em] ơi.

Video hướng dẫn