highlight chords
				             [Em]         [D]  
ứ đi tìm một nửa xa xôi, 
 [C]          [G]    
K hi bên cạnh anh đã có em rồi. 
 [Em]          [D]  
C ứ đi tìm lại kỉ niệm x ưa, 
 [C]              [B7]  
C ủa một người đã trôi vào dĩ vãng. 
 

                
Cứ đi tìm một nửa yêu thương, 
                   
Khi mà em chính là người yêu thương. 
               
Cứ đi tìm lại những kỉ niệm, 
                  
Mà giờ đây không thuộc về anh nữa. 
 [Em]          
Và anh chợt nhận ra, 
  [C]             
Ng ười bên anh từng ngày qua, 
 [D]            [G]     
Luôn bên anh những phút vui buồn. 
 [Em]         
V à anh chợt nhận ra 
 [C]           
Tình yêu chính là em, 
  [D]         [Em]   
Vậ y mà anh cứ mãi ki ếm tìm. 
 

            
Tìm trong kỉ niệm xưa, 
                
Người không bên cạnh anh nữa, 
                       
Không ai trên đời quay ngược được thời gian. 
               
Người hôm nay bên cạnh anh, 
           
Là tình yêu của anh 
               
Vậy mà anh cứ mãi kiếm tìm. 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạnh phúc gần

				             [Em]         [D]  
ứ đi tìm một nửa xa xôi, 
 [C]          [G]    
K hi bên cạnh anh đã có em rồi. 
 [Em]          [D]  
C ứ đi tìm lại kỉ niệm x ưa, 
 [C]              [B7]  
C ủa một người đã trôi vào dĩ vãng. 
 

                
Cứ đi tìm một nửa yêu thương, 
                   
Khi mà em chính là người yêu thương. 
               
Cứ đi tìm lại những kỉ niệm, 
                  
Mà giờ đây không thuộc về anh nữa. 
 [Em]          
Và anh chợt nhận ra, 
  [C]             
Ng ười bên anh từng ngày qua, 
 [D]            [G]     
Luôn bên anh những phút vui buồn. 
 [Em]         
V à anh chợt nhận ra 
 [C]           
Tình yêu chính là em, 
  [D]         [Em]   
Vậ y mà anh cứ mãi ki ếm tìm. 
 

            
Tìm trong kỉ niệm xưa, 
                
Người không bên cạnh anh nữa, 
                       
Không ai trên đời quay ngược được thời gian. 
               
Người hôm nay bên cạnh anh, 
           
Là tình yêu của anh 
               
Vậy mà anh cứ mãi kiếm tìm. 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com