1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạnh phúc khi có Phật

Cuộn trang

1. Hạnh phúc [C] thay đức Phật ra [Am] đời Tỳ Ny [G] Vệ Hạ Vô Ưu [C] ná Ma Da [Dm] hoàng hậu thái tử [G] sanh Tịnh Phạn vương vui mừng khôn [G7] xiết Các tỳ [C] la vê rồng đáp [Am] ngộ Thiên nữ [Dm] ngũ công trỗi nhạc trời Trăng hoa [G] ngàn rãi cánh trăng [C] ngời Bốn phương [G] ba cõi đón Như [C] Lai ĐK: Ấn Độ [C] Việt Nam như lai hiện Việt Nam [Em] Ấn Độ hiện Như [C] Lai Hóa thân [F] Bồ Tát hộ minh [Am] giám Đảng sinh [G] vị hiện bật từ bi. Hạnh phúc hạnh phúc mừng Thế [F] Tôn Chấp tay [F] quy hướng đón ánh [Dm] đào Nam nữ [G] gái trai dâng hoa tình Già trẻ lớn bé hát mừng [C] vui 2. Đêm nay [C] tháng 4 mừng khánh [Am] đàng Nghèo khó [G] bần hàn đã đổi [C] thay Chiến tranh [Dm] đau khổ không còn [G] nữa Hạnh phúc mừng vui phật ra [G7] đời Phật ơi [C] Phật con mến [Am] Phật Người ra [Dm] đời rồi cứu chúng con Khổ đâu [G] tan biến bông hoa [C] kia Hạnh phúc [G] mừng vui Phật ra [C] đời

Video hướng dẫn