1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạnh phúc Phật đản

Cuộn trang

1. Chuông [D] ngân tỉnh thức mừng [G] khánh đạo Trời [Em] mời phàm vũ cất [A] lời ca Sen [Em] vàng nở thắm bừng ánh đạo Hạnh [A] phúc mừng vui Phật [D] ra đời Trăng tròn tháng tư tình [G] ý đạo Thấy [Em] người thanh bình đón [A] Thế tôn Cầu [Em] mong nhân loại được [D] hòa bình Hạnh [A] phúc mừng vui Phật [D] ra đời 2. Mừng vui hạnh phúc Phật [Em] ra đời Thù [G] hận chiến tranh đẩy [A] lùi xa Đói [Em] rách khổ đau không [G] còn nữa Hạnh [Bm] phúc mừng vui Phật [D] ra đời Hát [A] nữa đi em tôi [D] cùng ca Tung [A] hoa hòa nhạc này [D] bạn nhé Nắm [Em] tay dẫn dắt đón [D] Phật về Hạnh [Em] phúc mừng vui Phật [D] ra đời ĐK: Hạnh [D] phúc Phật đản Phật đản Hạnh phúc Hạnh [G] phúc Phật đản Phật [A] đản Hạnh [D] phúc Hạnh phúc Phật đản Phật đản Hạnh phúc Hạnh [G] phúc Phật đản [A] Phật đản Hạnh [D] phúc

Video hướng dẫn