1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạnh phúc quanh đây

Cuộn trang

1. Nếu em thôi [Am] anh con ta sẽ [C] khổ Bão táp phong [D] ba biển lớn sông [Am] dài Đường đời còn bao nẻo chông [C] gai Anh bây [Am] giờ anh biết sao [E7] đây. Em đi [Dm] theo nếp sống đua [Am] đòi Em nghe [G] theo lời ru quyến [E7] rũ Theo tiếng hò [Am] hẹn chốn đam [G] mê Quên ước [Dm] thề [C] quên nghĩa phu [Am] thê. ĐK: Mỗi lần nghe [A] con hỏi em đâu [D] rồi Trả lời sao [E7] đây lòng đau xót [A] thêm Tuổi còn thơ ngây làm chi nên [D] tội Em quên bổn [E7] phận bỏ tình thiêng [Am] liêng. 2. Tiếng như kêu [Am] than nghe sao nức [C] nở Em hỡi em [D] ơi hãy đánh thức lòng [Am] mình Lỡ một lần đâu dễ lần [C] hai Sao em [Am] còn nhắm mắt buông [E7] tay. Ai không [Dm] mơ mái ấm gia [Am] đình Đâu ai [G] đem tình yêu san [E7] sẻ Sao cứ [Am] tìm hạnh phúc xa [G] xôi Đây vẫn [Dm][E7] hạnh phúc em [Am] ơi.

Video hướng dẫn