1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạnh phúc tình yêu (Top of the world)

Cuộn trang

[G] Ngàn ước mơ tôi [D] thường ngóng[F] đợi bao [G] lần Và mong [Bm] sao nơi đây chỉ [C] là hạnh [D] phúc đầu [G] tiên Làn mây [C] xám cuối chân [D] trời dần khuất [Bm] xa trong mắt [E] em Và tôi [Am] biết đó không chỉ như trong giấc [D] mộng [G] Còn có nhau trong [C] những tháng [D] ngày qua [G] dần Lần đầu [Bm] tiên xin em xin [C] được yêu [D] trong đắm [G] say Mình tin [C] với những ước [D] vọng làm ngất [Bm] say tình đôi [E] mình Và xin [Am] với tháng năm đó không vương ưu [D] sầu Này anh yêu hãy [G] nghe em nói cho anh hiểu [C] Xa nhau xin vẫn tin [G] nhau cho lòng mãi nhớ Cuộc [C] đời chỉ [D] riêng chúng [G] ta Tình yêu [C] đó giờ tìm [D] kiếm Còn đâu [G] mãi với những nồng[C] say Sống bên [Am] nhau ta hát say [D] sưa trong tình [G] yêu -------------------- [G] Such a feelin's [D] comin' [F] over [G] me There is [Bm] wonder in most [C] every [D] thing I [G] see Not a [C] loud in the [D] sky Got the [Bm] sun in my [E] eyes And I [Am] won't be surprised if it's a [D] dream [G] Everything I [C] want the [D] world to [G] be Is now [Bm] coming true es- [C] pecial- [D] ly for [G] me And the [C] reason is [D] clear It's be –[Bm] cause you are [E] here You're the [Am] nearest thing to heaven that I've [D] seen I'm on the [G] top of the world lookin' [C] down on creation And the [G] only explain – [C] nation [D] I can [G] find Is the [C] love that I've [D] found Ever [G] since you've been [C] around Your love's [Am] put me at the [D] top of the [G] world [G] Something in the [D] wind has [F] learned my [G] name And it's [Bm] tellin' me that [C] things are [D] not the [G] same In the [C] leaves on the [D] trees And the [Bm] touch of the [E] breeze There's a [Am] pleasin' sense of happiness [D] for me [G] There is only [C] one wish [D] on my [G] mind When this [Bm] day is through I [C] hope that [D] I will [G] find That to- [C] morrow will [D] be Just the [Bm] same for you and [E] me All I [Am] need will be mine if you are [D] here

Video hướng dẫn