1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hành quân xa

Cuộn trang

1. Hành quân [A] xa dẫu có nhiều gian [Bm] khổ Vai vác [D] nặng ta đã đổ mồ [E] hôi Mắt ta sáng chí căm [D] thù bảo vệ đồng quê ta [Bm] tiến bước [D] Đời chúng ta đâu có [E] giặc là ta cứ [A] đi 2. Dù đôi [A] chân qua những chặng đường có [Bm] mỏi Vẫn bước [D] dồn ta hãy hỏi vì [E] đâu Mấy năm trước [D] sống cơ cực vì bọn giặc kia nó [Bm] áp bức [D] Đời chúng ta đâu có [E] giặc là ta cứ [A] đi 3. Bọn xâm [A] lăng kia nó gây nhiều đau [Bm] khổ Kìa đồng [D] bào đang mắt đỏ chờ [E] ta Máu giai cấp chí căm [D] thù đợi lệnh truyền ra ta [Bm] quyết chiến [D] Đời chúng ta đâu có [E] giặc là ta cứ [A] đi

Video hướng dẫn