highlight chords
				                  [Am]      [Em]               
Một đôi ch ân mồ côi lẻ loi đi trên đường khuya gió mưa 
   [F]      [G]      [C]   [B/G] [Am] 
Về nơ i đâu tuổi t hơ khi em mồ côi kh ông n hà 
 [Dm]           [E]   
Dòng nước mắt rơt trên đ ời em 
     [Am]       [F] 
Em lầm th an trong cuộc đ ời 
 

       [G]    [Em] 
Trong miếng ă n từng ng ày 
      [Dm]   [Em]      [Am] 
Đã nhiều đê m em khó c trong tủi h ờn. 
     [Am]            [Em]            
Giọt sươn g khuyêu nhẹ rơi , Rớt trê n tấm thân nhỏ nhoi của em 
      [F]    [G]      [C]   [B/G]    [Am] 
Chìm trong mơ giấc m ơ,em mơ được có---- gia----đình 
 

 [Dm]        [E]    
Rồi ngày mai khi n ắng lên 
      [Am]      [F]  
Không niềm vui không gia đình 
     [G]      [Em] 
Những ướ c mơ phai tà n 
      [Dm]    [Em]      [Am] 
Theo thoi gian em s ẽ đến nơi nào 
 

    
ĐK : 
 

     [C]           [G]       
Và đêm q ua tình cờ trong giấc mơ em mỉn cười 
     [F]     [Dm] 
Một bà ti ên hiện ra 
     [G]     [C]             [G]         
Bà cho e m một điều ước bình thường , Em sẽ tu ng tăng đến trường 
     [F]     [G]      [C]  
Được đùa vui,được th ấy ánh mặt t rời 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạt bụi lẻ loi

				                  [Am]      [Em]               
Một đôi ch ân mồ côi lẻ loi đi trên đường khuya gió mưa 
   [F]      [G]      [C]   [B/G] [Am] 
Về nơ i đâu tuổi t hơ khi em mồ côi kh ông n hà 
 [Dm]           [E]   
Dòng nước mắt rơt trên đ ời em 
     [Am]       [F] 
Em lầm th an trong cuộc đ ời 
 

       [G]    [Em] 
Trong miếng ă n từng ng ày 
      [Dm]   [Em]      [Am] 
Đã nhiều đê m em khó c trong tủi h ờn. 
     [Am]            [Em]            
Giọt sươn g khuyêu nhẹ rơi , Rớt trê n tấm thân nhỏ nhoi của em 
      [F]    [G]      [C]   [B/G]    [Am] 
Chìm trong mơ giấc m ơ,em mơ được có---- gia----đình 
 

 [Dm]        [E]    
Rồi ngày mai khi n ắng lên 
      [Am]      [F]  
Không niềm vui không gia đình 
     [G]      [Em] 
Những ướ c mơ phai tà n 
      [Dm]    [Em]      [Am] 
Theo thoi gian em s ẽ đến nơi nào 
 

    
ĐK : 
 

     [C]           [G]       
Và đêm q ua tình cờ trong giấc mơ em mỉn cười 
     [F]     [Dm] 
Một bà ti ên hiện ra 
     [G]     [C]             [G]         
Bà cho e m một điều ước bình thường , Em sẽ tu ng tăng đến trường 
     [F]     [G]      [C]  
Được đùa vui,được th ấy ánh mặt t rời 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com