1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạt bụi lẻ loi

Cuộn trang

[Am] [Em] Một đôi ch ân mồ côi lẻ loi đi trên đường khuya gió mưa [F] [G] [C] [B/G] [Am] Về nơ i đâu tuổi t hơ khi em mồ côi kh ông n hà [Dm] [E] Dòng nước mắt rơt trên đ ời em [Am] [F] Em lầm th an trong cuộc đ ời [G] [Em] Trong miếng ă n từng ng ày [Dm] [Em] [Am] Đã nhiều đê m em khó c trong tủi h ờn. [Am] [Em] Giọt sươn g khuyêu nhẹ rơi , Rớt trê n tấm thân nhỏ nhoi của em [F] [G] [C] [B/G] [Am] Chìm trong mơ giấc m ơ,em mơ được có---- gia----đình [Dm] [E] Rồi ngày mai khi n ắng lên [Am] [F] Không niềm vui không gia đình [G] [Em] Những ướ c mơ phai tà n [Dm] [Em] [Am] Theo thoi gian em s ẽ đến nơi nào ĐK : [C] [G] Và đêm q ua tình cờ trong giấc mơ em mỉn cười [F] [Dm] Một bà ti ên hiện ra [G] [C] [G] Bà cho e m một điều ước bình thường , Em sẽ tu ng tăng đến trường [F] [G] [C] Được đùa vui,được th ấy ánh mặt t rời

Video hướng dẫn