1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hát ca bềnh bồng

Cuộn trang

1. Cùng em bước vào [Am] đời bềnh bồng gió [F] hát Cùng em bước vào [G] đời bềnh bồng tóc [C] mây Tuổi 16 trăng [Dm] rằm là cô Tấm dịu [E] dàn Tuổi 16 trăng [G] rằm là mơ ước mênh [C] mang 2. Bài ca dao đầu [Am] đời gọi bao mơ [F] ước Buồn vui trong cuộc [G] đời rồi sẽ chóng [C] qua Đời là những tiếng [Dm] cười và tiếng hát ngọt [E] ngào Vì cuộc sống quanh [G] mình đầy ấp [E] những ân [Am] tình ĐK: [F] Bềnh bồng năm tháng [G] Bềnh bồng gió hát cùng [C] mây [F] Bềnh bồng sóng hát [G] Bềnh bồng em hát mê [Am] say

Video hướng dẫn