1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạt cát thời gian

Cuộn trang

Hoàng hôn [C] đã xuống bên kia [G] trời Chỉ còn [Em] lại những áng mây [Am] trôi Còn lại [G] tôi thương nhớ em [C] thôi Đã hay [F] tôi bồi hồi [G] trôi như đồng hồ [C] cát Từng hạt [F] rơi nhẹ nhẹ [G] rơi vỡ tan bên [Am] đời Đồng hồ [C] ơi từng hạt cát [G] rơi buồn Như [F] những kỷ niệm rớt [G] rơi Vỡ tan [Dm] rồi nào ai đâu [Am] biết Ngỡ như [F] tình ngọt ngào thiết [G] tha Rồi thời [C] gian từng ngày vẫn [G] trôi dài Như [F] những dấu yêu mờ [G] phai Và [F] rồi vỡ [G] tan nào [Am] hay

Video hướng dẫn