1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạt gạo làng ta

Cuộn trang

Hạt gạo làng [G] ta Có vị phù [Em] sa Của sông Kinh [Bm] Thầy Có hương sen [C] thơm Trong hồ nước [Am] đầy Có lời mẹ [G] hát Ngọt bùi hôm [D7] nay. Hạt gạo làng [Em] ta Có bão tháng [Bm] bảy Có mưa tháng [C] ba Giọt mồ hôi [D7] sa Những trưa tháng [C] sáu Nước như ai [G] nấu Chết cả cá [Am] cờ Cua ngoi lên [D7] bờ Mẹ em xuống [G] cấy. Hạt gạo làng [Em] ta Những năm bom [D7] Mỹ Trút trên mái [G] nhà Những năm cây [Am] súng Theo người đi [Bm] xa Những năm băng [D7] đạn Vàng như lúa [Am] đồng Bát cơm mùa [G] gặt Thơm hào giao [D7] thông. Hạt gạo làng [Em] ta Có công các [Bm] bạn Sớm nào chống [D] hạn Vực mẻ miệng [Am] gầu Trưa nào bắt [C] sâu Lúa cao rát [Am] mặt Chiều nào gánh [D7] vai Quanh thùng quết [G] đất. [D7] Hạt gạo làng [Em] ta Gửi ra tiền tuyến Gửi ra phương [C] xa Em vui em [D7] hát Hàng vàng làng [C] ta Em vui em [D7] hát Hàng vàng làng [G] ta.

Video hướng dẫn