1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạt lúa dâng Người

Lm. Ân Đức - Thơ: Rabindranath Tagore - Dịch: Đỗ Khánh Hoan

Nguồn: thanhcavietnam.net