1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạt mưa bay cuối đời

Cuộn trang

Từ trong [Cm] tôi thịt da tôi thời gian [Fm] trôi Giọt sương [Eb] khuya yêu thương tuyệt [G7] vời Máu [Eb] tôi từ em đưa [G7] tới Này em [Cm] ơi, từ trong tôi, kìa tôi [Fm] ơi Nụ hôn [Eb] xưa đau thương một [G7] đời Máu [Eb] em [Gsus4) chung trong tim [Cm] tôi Cho một [Bb] đời thiết [Eb] tha Cho cuộc [Dm7] tình xót [G7] xa Cho hình [Ab] hài thoáng [Cm] qua Cho quên đời [Ab] người [Abmaj7] Ði rồi [Bb] về cũng [Eb] qua Nghiêng một [Dm7] chiều rất [G7] xa Chưa chào [Ab] đời đã [Dm7] qua [G7] Cuối nắng mưa [Cm] sa [G7][Ab] [G7] Này em [Cm] ơi, người yêu [Cm7] ơi Từ trong [Ab] tôi thịt da tôi, hạt mưa bay [G7] cuối đời Và mai [Fm] sau nụ hôn [Eb] xưa son chưa bạc [G7] màu Nhớ [Eb] nhau đêm không qua [Ab] mau [Cm] Này em [Fm] ơi, nụ hôn [Eb] xưa dau thương một [G7] đời Máu [Eb] em chung trong tim [Ab] tôi [Cm]

Video hướng dẫn