1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạt mưa bay cuối đời

Đăng Khánh
Nguồn: saigonocean.com