1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hát ru em

Cuộn trang

Con sông [Em] xanh vì [Am] con sông không [Em] ngủ Em qua [Bm] cầu để câu [B7] hát ru theo [Em] em về đâu Em qua [Am] cầu, đàn [Bm] chim nghiêng cánh [Em] mơ Em qua [B7] cầu mà em bước chân qua [Em] cầu. Anh nghiêng [Am] trông mờ [D] con nước tím trong [G] trời chiều [C] Anh nghiêng [Am] trông mờ [D] con trăng ngát xanh [G] trời chiều Chân em [Am] đi làm cánh hoa [B7] bé nhỏ chợt tím biếc sắc lưu [Em] ly Làm [C] cánh hoa bé [B7] nhỏ chợt khép đôi mi [Em] ngủ yên. Anh yêu [Em] em nào [Am] hay con trăng đang [Em] tròn, khuyết Nên muôn [Bm] đời chỉ se [B7] sắt ru theo [Em] em mà thôi Em đi [Am] rồi, vầng [Bm] trăng khuyết bóng[Em] em Em đi [B7] rồi mà em bước chân đi [Em] rồi. Mây phiêu [Am] du vì [D] mây muốn đến cõi [G] trời nào [Am] Anh ru em ngàn [D] năm câu hát đưa [G] dịu vợi Chân em [Am] đi, làm cánh hoa bé [B7] nhỏ chợt tím biếc sắc lưu [Em] ly Làm [C] cánh hoa bé [B7] nhỏ chợt khép đôi mi [Em] ngủ yên

Video hướng dẫn