1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hát trên những xác người

Cuộn trang

[Am] Chiều đi lên đồi cao, hát trên [Dm] những xác người Tôi đã [E7] thấy, tôi đã thấy Trên con [Am] đường, người ta [Dm] bồng bế nhau chạy [E7] trốn [Am] Chiều đi lên đồi cao, hát trên [Dm] những xác người Tôi đã [E7] thấy, tôi đã thấy Bên khu [Am] vườn, một người [G] mẹ ôm xác đứa [Am] con Mẹ vỗ [Am] tay reo mừng xác con mẹ vỗ [C] tay hoan hô hòa [Am] bình Người vỗ [G] tay cho thêm nhịp [E7] nhàng người vỗ tay cho đều gian [Am] nan [Am] Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên [Dm] những xác người Tôi đã [E7] thấy, tôi đã thấy Trên con [Am] đường, người cha [Dm] già ôm con lạnh [E7] giá [Am] Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên [Dm] những xác người Tôi đã [E7] thấy, tôi đã thấy Những hố [Am] hầm đã chôn [G] vùi thân xác anh [Am] em Mẹ vỗ [Am] tay reo mừng chiến tranh chị vỗ [C] tay hoan hô hòa [Am] bình Người vỗ [G] tay cho thêm thù [E7] hận người vỗ tay xa dần ăn [Am] năn

Video hướng dẫn