highlight chords
[Am] Chiều đi lên đồi cao, hát trên [Dm] những xác người 
Tôi đã [E7] thấy, tôi đã thấy 
Trên con [Am] đường, người ta [Dm] bồng bế nhau chạy [E7] trốn
[Am] Chiều đi lên đồi cao, hát trên [Dm] những xác người 
Tôi đã [E7] thấy, tôi đã thấy
Bên khu [Am] vườn, một người [G] mẹ ôm xác đứa [Am] con 
Mẹ vỗ [Am] tay reo mừng xác con mẹ vỗ [C] tay hoan hô hòa [Am] bình 
Người vỗ [G] tay cho thêm nhịp [E7] nhàng người vỗ tay cho đều gian [Am] nan 
[Am] Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên [Dm] những xác người 
Tôi đã [E7] thấy, tôi đã thấy
Trên con [Am] đường, người cha [Dm] già ôm con lạnh [E7] giá 
[Am] Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên [Dm] những xác người 
Tôi đã [E7] thấy, tôi đã thấy
Những hố [Am] hầm đã chôn [G] vùi thân xác anh [Am] em
Mẹ vỗ [Am] tay reo mừng chiến tranh chị vỗ [C] tay hoan hô hòa [Am] bình 
Người vỗ [G] tay cho thêm thù [E7] hận người vỗ tay xa dần ăn [Am] năn
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hát trên những xác người

Trịnh Công Sơn
[Am] Chiều đi lên đồi cao, hát trên [Dm] những xác người 
Tôi đã [E7] thấy, tôi đã thấy 
Trên con [Am] đường, người ta [Dm] bồng bế nhau chạy [E7] trốn
[Am] Chiều đi lên đồi cao, hát trên [Dm] những xác người 
Tôi đã [E7] thấy, tôi đã thấy
Bên khu [Am] vườn, một người [G] mẹ ôm xác đứa [Am] con 
Mẹ vỗ [Am] tay reo mừng xác con mẹ vỗ [C] tay hoan hô hòa [Am] bình 
Người vỗ [G] tay cho thêm nhịp [E7] nhàng người vỗ tay cho đều gian [Am] nan 
[Am] Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên [Dm] những xác người 
Tôi đã [E7] thấy, tôi đã thấy
Trên con [Am] đường, người cha [Dm] già ôm con lạnh [E7] giá 
[Am] Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên [Dm] những xác người 
Tôi đã [E7] thấy, tôi đã thấy
Những hố [Am] hầm đã chôn [G] vùi thân xác anh [Am] em
Mẹ vỗ [Am] tay reo mừng chiến tranh chị vỗ [C] tay hoan hô hòa [Am] bình 
Người vỗ [G] tay cho thêm thù [E7] hận người vỗ tay xa dần ăn [Am] năn

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com