1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hát trong đêm

Cuộn trang

[C] [F] ------ -------------------------------------- Từng đêm bâng khuân nghe mưa bay bay, mơ vì sao trên trời. [C] [G] --------- ------------------------------ Đặt bàn tay run run lên đôi môi khô khẽ hát. [F] [G] [Em] --------- --------------- --------------- --- Rồi lại nhớ ánh mắt một người xa xưa khi tôi ôm ---------[Am] đàn ngồi hát... [F] [G] ------- -------------------------------- Những giấc mơ dài từng đêm từng đêm qua nhanh... Đạp xe đi loanh quanh trên con đường vắng để tìm lá thu rơi. Chạy thật nhanh lên khu đồi cao nhìn ra bao la. Rồi lại hát khúc hát của ngày xa xưa, rồi mơ cung đàn mùa đông Những tháng năm dài từng đêm từng đêm qua nhanh... [F] [C] [Fm] --------------------------- ---- -------------- Đứng một mình ngắm mãi sao trời, hát một mình hát [C] ------ ---- suốt đêm dài.. [Em] [Am]-------------------------------- ------ Đêm từng đêm nhìn lên trời sao ước mơ về nơi thiêng đường, [Em] [Am]------------------------------------- Con đường khuya giờ đây quạnh vắng chỉ có mây trời... [F] [G] ------ --------------------- Muốn giang cánh bay, bay đi mãi... [C] [F] ------------[Am]-------------------- ----- Hát, hát thật lớn trong đêm, xóa tan buồn đau, [Dm] [G] ----- -------------------- ---- sầu thương còn trong trái tim gầy [C] (ttu, ket thúc với ) Và rồi gào thét, thét thật lớn trong đêm, xé toang thời gian, tìm lại ngày xưa... [C] [F] ------ -------------------------------------- Từng đêm bâng khuân nghe mưa bay bay, mơ vì sao trên trời. [C] [G] --------- ------------------------------ Đặt bàn tay run run lên đôi môi khô khẽ hát. [F] [G] [Em] --------- --------------- --------------- --- Rồi lại nhớ ánh mắt một người xa xưa khi tôi ôm ---------[Am] đàn ngồi hát... [F] [G] ------- -------------------------------- Những giấc mơ dài từng đêm từng đêm qua nhanh... Đạp xe đi loanh quanh trên con đường vắng để tìm lá thu rơi. Chạy thật nhanh lên khu đồi cao nhìn ra bao la. Rồi lại hát khúc hát của ngày xa xưa, rồi mơ cung đàn mùa đông Những tháng năm dài từng đêm từng đêm qua nhanh... [F] [C] [Fm] --------------------------- ---- -------------- Đứng một mình ngắm mãi sao trời, hát một mình hát [C] ------ ---- suốt đêm dài.. [Em] [Am]-------------------------------- ------ Đêm từng đêm nhìn lên trời sao ước mơ về nơi thiêng đường, [Em] [Am]------------------------------------- Con đường khuya giờ đây quạnh vắng chỉ có mây trời... [F] [G] ------ --------------------- Muốn giang cánh bay, bay đi mãi... [C] [F] ------------[Am]-------------------- ----- Hát, hát thật lớn trong đêm, xóa tan buồn đau, [Dm] [G] ----- -------------------- ---- sầu thương còn trong trái tim gầy [C] (ttu, ket thúc với ) Và rồi gào thét, thét thật lớn trong đêm, xé toang thời gian, tìm lại ngày xưa...

Video hướng dẫn