highlight chords
1. Hát về [Am] những người mẹ Việt Nam
Hát mừng những người mẹ anh hùng
Đời dâng hiến giống nòi, mẹ sống giữa gian [E7] lao
Vì đất [Dm] nước hy [E7] sinh cả cuộc [Am] đời
Nhìn mái tóc mẹ bạc [Dm] phơ và ánh mắt mẹ như [C] mơ 
Là biết mấy chờ mong mỏi [E7] mòn 
Từng [Am] đứa con ra [F] đi không bao [A] giờ trở [Dm] lại
Chỉ câu [Am] hát ru con bên nôi, chỉ câu [Dm] hát cuộc đời mẹ [Am] ru
Mẹ trẻ [C] mãi … trẻ [E7] mãi mẹ [C] ơi
[Am] Chìm lắng những ngàn đắng [Dm] cay hình đất nước mẹ bay [C] bay 
Tìm vóc dáng đàn con của [E7] mẹ 
Là [Am] dáng những cây [F] non tươi xanh [A] giờ nảy [Dm] lộc
Ngon đèn [Am] bớt lo âu đêm đêm, qua ghềnh [Dm] thác thuyền về từng [Am] đêm 
Lòng mẹ [C] sáng … mẹ [E7] hát cùng [C] con
[Am] Trọn tình nước [Dm] non [E7] mẹ Việt Nam anh [F] hùng 
[Am] Tự hào chúng [Dm] con có [E7] mẹ Việt Nam anh [F] hùng
2. Hát về [Am] những người mẹ Việt Nam
Hát mừng những người mẹ anh hùng
Đời dâng hiến giống nòi, mẹ sống giữa gian [E7] lao
Vì đất [Dm] nước hy [E7] sinh cả cuộc [Am] đời
Mẹ đã có ngàn đứa [Dm] con, mẹ đã có cả nước [C] non 
Và nỗi nhớ sầu đau tháng [E7] ngày
Và [Am] chúng con hôm [F] nay như ùa [A] vào lòng [Dm] mẹ
Giặc tan [Am] hết ta xây quê hương như ý [Dm] Bác một đời hằng [Am] mong 
Để rực [C] rỡ … rực [E7] rỡ Việt [C] Nam
Mẹ đã có ngàn đứa [Dm] con, mẹ đã có cả nước [C] non 
Thoả nỗi những sầu đau tháng [E7] ngày 
Và [Am] chúng con hôm [F] nay như ùa [A] vào lòng [Dm] mẹ
Lại nghe [Am] hát ru con bên nôi, mẹ lại [Dm] kể câu chuyện ngày [Am] xưa
Mẹ đẹp [C] mãi … mẹ [E7] hát cùng [F] con
[Am] Trọn tình nước [Dm] non [E7] mẹ Việt Nam anh [F] hùng 
Tự hào chúng [Dm] con có [E7] mẹ Việt Nam anh [F] hùng
[Am] Trọn tình nước [Dm] non [E7] mẹ Việt Nam anh [F] hùng 
Tự hào chúng [Dm] con có [E7] mẹ Việt Nam anh [Am] hùng
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hát về mẹ Việt Nam anh hùng

An Thuyên
1. Hát về [Am] những người mẹ Việt Nam
Hát mừng những người mẹ anh hùng
Đời dâng hiến giống nòi, mẹ sống giữa gian [E7] lao
Vì đất [Dm] nước hy [E7] sinh cả cuộc [Am] đời
Nhìn mái tóc mẹ bạc [Dm] phơ và ánh mắt mẹ như [C] mơ 
Là biết mấy chờ mong mỏi [E7] mòn 
Từng [Am] đứa con ra [F] đi không bao [A] giờ trở [Dm] lại
Chỉ câu [Am] hát ru con bên nôi, chỉ câu [Dm] hát cuộc đời mẹ [Am] ru
Mẹ trẻ [C] mãi … trẻ [E7] mãi mẹ [C] ơi
[Am] Chìm lắng những ngàn đắng [Dm] cay hình đất nước mẹ bay [C] bay 
Tìm vóc dáng đàn con của [E7] mẹ 
Là [Am] dáng những cây [F] non tươi xanh [A] giờ nảy [Dm] lộc
Ngon đèn [Am] bớt lo âu đêm đêm, qua ghềnh [Dm] thác thuyền về từng [Am] đêm 
Lòng mẹ [C] sáng … mẹ [E7] hát cùng [C] con
[Am] Trọn tình nước [Dm] non [E7] mẹ Việt Nam anh [F] hùng 
[Am] Tự hào chúng [Dm] con có [E7] mẹ Việt Nam anh [F] hùng
2. Hát về [Am] những người mẹ Việt Nam
Hát mừng những người mẹ anh hùng
Đời dâng hiến giống nòi, mẹ sống giữa gian [E7] lao
Vì đất [Dm] nước hy [E7] sinh cả cuộc [Am] đời
Mẹ đã có ngàn đứa [Dm] con, mẹ đã có cả nước [C] non 
Và nỗi nhớ sầu đau tháng [E7] ngày
Và [Am] chúng con hôm [F] nay như ùa [A] vào lòng [Dm] mẹ
Giặc tan [Am] hết ta xây quê hương như ý [Dm] Bác một đời hằng [Am] mong 
Để rực [C] rỡ … rực [E7] rỡ Việt [C] Nam
Mẹ đã có ngàn đứa [Dm] con, mẹ đã có cả nước [C] non 
Thoả nỗi những sầu đau tháng [E7] ngày 
Và [Am] chúng con hôm [F] nay như ùa [A] vào lòng [Dm] mẹ
Lại nghe [Am] hát ru con bên nôi, mẹ lại [Dm] kể câu chuyện ngày [Am] xưa
Mẹ đẹp [C] mãi … mẹ [E7] hát cùng [F] con
[Am] Trọn tình nước [Dm] non [E7] mẹ Việt Nam anh [F] hùng 
Tự hào chúng [Dm] con có [E7] mẹ Việt Nam anh [F] hùng
[Am] Trọn tình nước [Dm] non [E7] mẹ Việt Nam anh [F] hùng 
Tự hào chúng [Dm] con có [E7] mẹ Việt Nam anh [Am] hùng

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com