1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hát với Donbosco

Cuộn trang

Là lá la [Dm] la [G] Là lá la [C] la [Am] Là lá la [Dm] la [G] Là lá la [C] la [Am] [C] Donbosco thiết tha yêu [Dm] đời [G] Donbosco thắm trong tim [Am] người [Dm] Donbosco [G] Donbosco [C] Donbosco vẫn luôn vui [Dm] cười [G] Donbosco hát vang cung [F] trời [G] Donbosco [C] Donbosco 1. Ai dẫn đưa [C] ta vững bước vào [F] đời Ai mang cho [Dm] anh tiếng hát tình [G] người Ai mang cho [C] em ấm áp nụ [F] cười Thắm trên [Dm] môi [G] Donbosco [C] Ai cho tình [F] yêu trào dâng nơi [C] nơi Cho muôn con [Em] tim reo vang tuyệt [C] vời Để hát [Dm] lên [G] ngàn ý [C] thơ [Am] Tràn mến [Dm] thương [G] Donbos-[C]co ĐK: [C] Donbosco thiết tha yêu [Dm] đời [G] Donbosco thắm trong tim [Am] người [Dm] Donbosco [G] Donbosco [C] Donbosco vẫn luôn vui [Dm] cười [G] Donbosco hát vang cung [F] trời [G] Donbosco [C] Donbosco 2. Vui ca vang [C] lên khúc hát ngọt [F] ngào Soi cho tim [Dm] ta nắng ấm dạt [G] dào Cho ta ra [C] đi đến với người [F] nghèo Đang mong [Dm] chờ Donbos-[G]co Xin cho niềm [F] tin bừng lên chiếu [C] sáng Xin cho yêu [Em] thương không bao giờ [C] tàn Để hát [Dm] lên [G] ngàn ý [C] thơ [Am] Tràn mến [Dm] thương [G] Donbos-[C]co

Video hướng dẫn