highlight chords
INTRO
| [Am] | [F]/[C] | [C] | [G] | [C] | % |

VERSE

[C] Someone told me long ago
[C] There's a calm before the storm,[G] I know
And it's been [C] coming for some time

[C]When it's over, so they say
[C] It'll rain a sunny day,[G] I know
Shining down like [C] water

CHORUS
[F] I wanna [G] know
Have you [C]ever[C/B] seen the [Am] rain [Am/G]
[F]I wanna [G]know
Have you [C]ever[C/B] seen the [Am] rain [Am/G]
[F] Coming [G]down on a sunny [C]day

VERSE

[C]Yesterday and days before
[C]Sun is cold and rain is hard, [G]I know
Been that way for [C]all my time
[C] 'Til forever on it goes
[C]Thru the circle fast and slow,[G] I know
And it can't stop, [C]I wonder

CHORUS
[F] I wanna [G] know
Have you [C]ever[C/B] seen the [Am] rain [Am/G]
[F]I wanna [G]know
Have you [C]ever[C/B] seen the [Am] rain [Am/G]
[F] Coming [G]down on a sunny [C]day

CHORUS
[F] I wanna [G] know
Have you [C]ever[C/B] seen the [Am] rain [Am/G]
[F]I wanna [G]know
Have you [C]ever[C/B] seen the [Am] rain [Am/G]
[F] Coming [G]down on a sunny [C]day
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Have You Ever See The Rain

Creedence Clearwater Revival
INTRO
| [Am] | [F]/[C] | [C] | [G] | [C] | % |

VERSE

[C] Someone told me long ago
[C] There's a calm before the storm,[G] I know
And it's been [C] coming for some time

[C]When it's over, so they say
[C] It'll rain a sunny day,[G] I know
Shining down like [C] water

CHORUS
[F] I wanna [G] know
Have you [C]ever[C/B] seen the [Am] rain [Am/G]
[F]I wanna [G]know
Have you [C]ever[C/B] seen the [Am] rain [Am/G]
[F] Coming [G]down on a sunny [C]day

VERSE

[C]Yesterday and days before
[C]Sun is cold and rain is hard, [G]I know
Been that way for [C]all my time
[C] 'Til forever on it goes
[C]Thru the circle fast and slow,[G] I know
And it can't stop, [C]I wonder

CHORUS
[F] I wanna [G] know
Have you [C]ever[C/B] seen the [Am] rain [Am/G]
[F]I wanna [G]know
Have you [C]ever[C/B] seen the [Am] rain [Am/G]
[F] Coming [G]down on a sunny [C]day

CHORUS
[F] I wanna [G] know
Have you [C]ever[C/B] seen the [Am] rain [Am/G]
[F]I wanna [G]know
Have you [C]ever[C/B] seen the [Am] rain [Am/G]
[F] Coming [G]down on a sunny [C]day

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com